Zlecenie 7500905 - Usługa przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia wraz z...

   
Zamówienie 7500905 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-26
przedmiot zlecenia
Usługa przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia wraz z certyfikowanym egzaminem Zarządzanie projektami PMI, certyfikacja CAPM (
Project Management Institute) dla studentów Wydziałów Ekonomii i Finansów, Prawa oraz Instytutu Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 55 godzin dydaktycznych certyfikowanego szkolenia wraz z certyfikowanym egzaminem i ewentualnie egzaminem poprawkowym Zarządzanie projektami PMI, certyfikacja CAPM (Project Management Institute) dla jednej 23 osobowej grupy studentów oraz wystawienie certyfikatów dla każdego studenta. Szkolenie realizowanie jest w ramach projektu Kuźnia kompetencji studentów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania oraz Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Cel zamówienia Zajęcia mają na celu usystematyzowanie i zestandaryzowanie posiadanej wiedzy dotyczącej zarządzania projektami, nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania, prowadzenia i zakończenia projektu,
poznanie skutecznych narzędzi i technik zarządzania w projekcie, nauka praktycznego stosowania nowoczesnych sposobów zarządzania projektem, przygotowanie do certyfikacji w PMI® na poziomie CAPM® wg PMBOK®. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 55 godzin dydaktycznych certyfikowanego szkolenia wraz z certyfikowanym egzaminem i ewentualnie egzaminem poprawkowym Zarządzanie projektami PMI, certyfikacja CAPM (Project Management Institute) dla jednej 23 osobowej grupy studentów oraz wystawienie certyfikatów dla każdego studenta.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
kody CPV 80430000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się