Zlecenie 7323854 - Usługa obejmująca: 1) sprawdzanie instalacji,...

   
Analizuj Zamówienie 7323854 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-07
przedmiot zlecenia
Usługa obejmująca:
1) sprawdzanie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń systemów alarmowy
ch,
1) sprawdzanie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń systemów sygnalizacji przeciwpożarowej
2) sprawdzanie poprawności działania wszystkich czujek, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie,
3) sprawdzanie zgodności z wymogami wszystkich połączeń giętkich,
4) sprawdzanie czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne,
5) sprawdzanie centrali i jej obsługi zgodnie z procedurą zakładu instalacji alarmowych,
6) sprawdzanie poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy z odpowiednią władzą, albo zainteresowanym alarmowym centrum odbiorczym,
7) sprawdzanie poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego,
8) sprawdzanie czy system alarmowy jest całkowicie w stanie gotowości do pracy,
9) niezwłoczne usuwanie zgłoszonej awarii, z zastosowaniem takich materiałów jak: bezpieczniki, taśmy izolacyjne, baterie, farby, podkładki, stop lutowniczy, benzyna
i. t.p.,
10) prowadzenie rejestru konserwacji i kontroli systemów alarmowych w obiektach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
Wykonanie przeglądów i konserwacji będzie odbywało się nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. Ponadto Wykonawca będzie dokonywał napraw usuwających awarie nie później niż 6 godzin od momentu powiadomienia o zaistniałej awarii. Wykonawca po zawarciu umowy dokona oceny technicznej systemów alarmowych z uwzględnieniem koniecznych napraw. Usługi wymienione w ust. 1 realizowane będą w obiektach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku t.j. w:
1) kaplicy cmentarnej na cmentarzu przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha,
2) budynku administracyjnym przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha,
3) budynku administracyjnym przy ul Przemysłowej 73,
4) domu przedpogrzebowym przy ul. Zachodniej.
5) Siedziba oddziału ds. transportu miejskiego: ul. Kołobrzeska 25
6) Centrum Obsługi Klienta: ul. Kołłątaja 32 (w budynku dworca kolejowego)
(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
branża Ochrona
podbranża instalacje
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się