Zlecenie 7600446 - Usługa dotyczy wykonania prac z zakresu...

   
Zamówienie 7600446 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-20
przedmiot zlecenia
Usługa dotyczy wykonania prac z zakresu remontowo-budowlanego.
Wycena poszczególnych prac zostaje wskazana w formie kwoty rycza
łtowej, w oparciu o wizję lokalną która jest obowiązkowa.
Zakres usług dla poszczególnych prac i ich lokalizacja (Lublin ul.):
Lp. Lokalizacja Opis prac
1 Boczna Lubomelskiej 13 - pomieszczenia kotłowni Zakres prac remontowych obejmował będzie przede wszystkim: zabezpieczenie podłogi, drzwi, okien, kotłów gazowych i urządzeń itp. uzupełnienie ubytków, usunięcie rys i spękań, zagruntowanie wszystkich powierzchni i pomalowanie (do estetycznego pokrycia) całości farbą w istniejącym kolorze.
2 Konrada Wallenroda 4d - pokój biurowy 506 Remont ścian i wymiana wykładziny podłogowej. Zakres prac remontowych obejmował będzie przede wszystkim: opróżnienie pomieszczenia z mebli i urządzeń, zabezpieczenie podłogi, drzwi, okien itp., uzupełnienie ubytków, usunięcie rys i spękań, zagruntowanie wszystkich powierzchni i pomalowanie (do estetycznego pokrycia) całości pomieszczenia farbą w istniejącym kolorze. Zniwelować nierówności w posadzce. Wymiana wykładziny dywanowej na wykładzinę atestowaną i trudnopalną, którą zapewnia Wykonawca. Ustawienie mebli i urządzeń wyniesionych przed remontem z pomieszczenia.
3 Krakowskie Przedmieście 78 - pomieszczenie szatni i część korytarza parter Zakres prac remontowych obejmował będzie przede wszystkim: zabezpieczenie podłogi, drzwi, okien itp., uzupełnienie ubytków, usunięcie rys i spękań, zagruntowanie wszystkich powierzchni i pomalowanie (do estetycznego pokrycia) całości farbą w istniejącym kolorze.
4 Krakowskie Przedmieście 78 - cokół budynku Zakres prac remontowych obejmował będzie przede wszystkim: uzupełnienie ubytków, usunięcie rys i spękań, zagruntowanie wszystkich powierzchni i pomalowanie (do estetycznego pokrycia) całości farbą w istniejącym kolorze.
5 Krakowskie Przedmieście 76 Pomieszczenia biurowe kadr Zakres prac remontowych obejmował będzie przede wszystkim: opróżnienie pomieszczeń z mebli i urządzeń, zabezpieczenie podłogi, drzwi, okien itp., uzupełnienie ubytków, usunięcie rys i spękań, zagruntowanie wszystkich powierzchni i pomalowanie (do estetycznego pokrycia) całości pomieszczeń farbą w istniejącym kolorze. Ustawienie mebli i urządzeń wyniesionych przed remontem z pomieszczenia.
6 Korytarz czytelni Zakres prac remontowych obejmował będzie przede wszystkim: zabezpieczenie podłogi, drzwi, okien itp., uzupełnienie ubytków, usunięcie rys i spękań, zagruntowanie wszystkich powierzchni i pomalowanie (do estetycznego pokrycia) całości farbą w istniejącym kolorze.
7 Pomieszczenie szatni i magazynu
8 Murek
zewnętrzny Zakres prac remontowych obejmował będzie przede wszystkim: uzupełnienie ubytków, usunięcie rys, spękań i odspojeń, zagruntowanie wszystkich powierzchni i pomalowanie (do estetycznego pokrycia) całości farbą w
OG-2403-20/20
istniejącym kolorze.
9 Kominy Zakres prac remontowych obejmował będzie przede wszystkim: uzupełnienie ubytków, usunięcie rys, spękań i odspojeń, przy obróbkach blacharskich, zagruntowanie wszystkich powierzchni i pomalowanie (do estetycznego pokrycia) całości farbą w istniejącym kolorze.
10 Krakowskie Przedmieście 78/76
Konrada Wallenroda 4d Boczna Lubomelskiej 13 (lokalizacje będą wskazywane wg. potrzeb zamawiającego). Montaż odboi, wg wzoru i sposobu montażu odboi już istniejących, zainstalowanych w innych pomieszczeniach, w tym budynku. Zamawiający do wyliczeń przyjmuje 10 mb odboi z zastrzeżeniem, że ilość ta może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu). Miejsca montażu i długości odcinków wskazane zostaną przez Zamawiającego na etapie realizacji usługi.
11 Remont ścian (należy podać koszt 1 m2 remontowanej powierzchni). Zakres prac remontowych obejmował będzie przede wszystkim: opróżnienie pomieszczenia z mebli i urządzeń, zabezpieczenie podłogi, drzwi, okien itp., uzupełnienie ubytków, usunięcie rys i spękań, zagruntowanie wszystkich powierzchni i pomalowanie (do estetycznego pokrycia) całości pomieszczenia farbą w istniejącym kolorze. Ustawienie mebli i urządzeń wyniesionych przed remontem z pomieszczenia. Zamawiający do wyliczeń przyjmie 500 metrów powierzchni.
12 Wymiana wykładziny dywanowej na wykładzinę atestowaną i trudnopalną, którą zapewnia Wykonawca (należy podać koszt wymiany 1 m2 wykładziny). Przed ułożeniem nowej wykładziny należy zniwelować nierówności w posadzce (wyrównać posadzkę w miejscach, w których została wykruszona). Zakres prac remontowych obejmował będzie również opróżnienie pomieszczenia z mebli i urządzeń oraz ustawienie mebli i urządzeń wyniesionych przed wymianą wykładziny z pomieszczeń. Zamawiający do wyliczeń przyjmie 50 metrów powierzchni.
III. Wymagania związane z wykonaniem:
1. Dokonanie wizji lokalnej w obecności pracownika Oddziału Gospodarczego (wymaga się wcześniejszego ustalenia terminu).
2. Prace muszą być wykonywane w sposób nie paraliżujący regularnej pracy instytucji (np.: brak możliwości wykonywania prac wewnątrz budynków generujących duży hałas w godzinach pracy instytucji itp.). Niektóre zadania wymagają wykonania w okresie weekendu lub dni ustawowo wolnych od pracy. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania prac dostarcza wykonawca.
3. Do obowiązków Wykonawcy należało będzie zapewnienie bezpieczeństwa (również osób postronnych) podczas wykonywanych prac.
Inne:
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się