Zlecenie 8446015 - Usługa czyszczenia urządzeń sozotechnicznych wraz z...

   
Zamówienie 8446015 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-10-07
przedmiot zlecenia
Usługa czyszczenia urządzeń sozotechnicznych wraz z odbiorem, wywozem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów płynnych, szl
amów i osadów zanieczyszczonych substancjami olejowymi i ropopochodnymi (4 zadania).

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 usługa
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8424260 2021-11-02
godz. 10:00
GMINA MIASTO RADZIEJÓW Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Radziejów Numer referencyjny: B.271.13.2021 1. Przedmiotem zamówienia j...
8439280 2021-11-03
godz. 10:00
EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DZIAŁDOWSZCZYZNA W DZIAŁDOWIE „ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 20 03 07 Numer referencyjny: ZP.4.2021 Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 – odp...
8458797 2021-11-09
godz. 10:00
URZĄD GMINY KURÓW Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z NIEruchomości z terenu gminy Kurów w roku 2022 Numer referencyjny: ZP.271.6.2021 Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór i zagospoda...
8449275 2021-11-10
godz. 10:00
URZĄD GMINY JADÓW Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jadów z NIEruchomości zamieszkałych i NIEzamieszkałych Numer referencyjny: ZP.2710.5.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest: odbiera...
8439207 2021-11-10
godz. 10:00
URZĄD GMINY SUŁKOWICE Zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z transportem z terenu Gminy Sułkowice Numer referencyjny: ZP.271.20.2021 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie transportu i za...
8449296 2021-11-10
godz. 10:00
URZĄD GMINY ZAMOŚĆ Odbiór, wywóz, utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli NIEruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Zamość w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Numer re...
8452419 2021-11-10
godz. 11:00
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG Bieżące utrzymanie pojemników na odchody zwierzęce zlokalizowane na NIEruchomościach należących do Gminy Miasto Kołobrzeg w 2022 roku Numer referencyjny: BZ.271.30.2021.II Przedmiotem zamówi...
8452429 2021-11-17
godz. 09:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W SŁAWNIE Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212 z Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno Numer referencyjny: 13/2021 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowani...
8455647 2021-11-19
godz. 10:00
URZĄD GMINY ROGOWO „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości z terenu Gminy Rogowo w roku 2022” Numer referencyjny: RIDiGP.271.1.9.2021.ZP 1. Przedmiotem zamówienia jest odbió...
8472134 2021-11-19
godz. 12:00
MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PRONATURA SP. Z O.O. Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji w ramach instalacji zastępczej Numer referencyjny: MKUO ProNatura ZP/NO/54/21 Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów ulegając...