Przetarg 6699549 - „Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - w rodzaju...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6699549 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-04-11
przedmiot ogłoszenia
„Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny lub transport sanitarny dla pacjentó
w „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.”
Numer referencyjny: 4/TRSN/DCZP/2019/P

Przedmiotem zamówienia jest Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny („S”, „P”) lub transport sanitarny(„T”) dla pacjentów „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego”
sp. z o.o. Adres dostawy: Wrocław, ul. Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław lub adres dostawy wskazany w pisemnym zleceniu transportu sanitarnego lub transportu medycznego, zgodny z odrębnymi wymaganiami dotyczącymi transportu sanitarnego lub transportu medycznego, określonego w odrębnych przepisach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ– formularzu cenowym oraz załączniku nr 2a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca zobowiązuje się, aby transport spełniał wymogi wyszczególnione w formularzu cenowym oraz wymagane przepisami prawa lub aktami administracyjnymi wydawanymi przez powołane do tego organy, w tym NFZ, zarówno co do wymagań sprzętowych jak i wymagań osobowych, odnoszące się w szczególności do udzielania świadczeń medycznych i świadczeń im towarzyszących. Wykonawca zapewnia realizację przedmiotu zamówienia środkami transportu sanitarnego posiadającymi aktualny pakiet ubezpieczeń OC, NW oraz aktualne badania techniczne oraz spełniającym wymagania określone sektorowymi przepisami prawa lub aktami administracyjnymi wydawanymi przez powołane do tego organy, w tym NFZ, zarówno co do ambulansów jak i ich wyposażenia, odnoszące się w szczególności do udzielania świadczeń medycznych i świadczeń im towarzyszących. Wykonawca zapewnia realizację przedmiotu zamówienia przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje, zgodne z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach oraz aktach administracyjnych wydawanych przez powołane do tego organy, w tym NFZ, odnoszące się w szczególności do udzielania świadczeń medycznych i świadczeń im towarzyszących. Wykonawca deklaruje gotowość realizacji przedmiotu zamówienia 7 dni w tygodniu, 24 h/dobę.
branża Medyczna
podbranża przewóz medyczny, usługi medyczne
kody CPV 60000000, 60100000, 60130000, 85120000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się