Zlecenie 7393067 - UDZIAŁ W PRACACH BADAWCZYCH - PRACOWNIK LABORATORYJNO -...

   
Analizuj Zamówienie 7393067 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-19
przedmiot zlecenia
UDZIAŁ W PRACACH BADAWCZYCH - PRACOWNIK LABORATORYJNO - NAUKOWY

Przedmiot zapytania obejmuje udział w pracach badawczych na s
tanowisku Pracownika laboratoryjno - naukowego zgodnie z wymogami zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym.

Prace badawcze będą polegały na opracowaniu metody pozyskiwania z serwatki (produktu odpadowego w przemyśle mleczarskim) białek i peptydów o właściwościach antyoksydacyjnych, przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych i przeciwnowotworowych. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór (w oparciu o zasadę konkurencyjności) członka zespołu badawczego, który zatrudniony zostanie na stanowisku Pracownika laboratoryjno - naukowego. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Pozyskiwanie bioaktywnych białek i peptydów o właściwościach antyoksydacyjnych z produktów pochodzenia mlecznego” (nr projektu: RPLU.01.02.00-06-0025/17) współfinansowanego przez Unię Europejską Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe. Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje udział w pracach badawczych na stanowisku Pracownika laboratoryjno - naukowego zgodnie z wymogami zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym.
Kod CPV
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się