Przetarg 7309244 - Ubezpieczenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7309244 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-30
przedmiot ogłoszenia
Ubezpieczenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. PAKIET A – ubezpieczenie mienia oraz od odpowiedzialności cy
wilnej.
Numer referencyjny: E-015-20

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.: na PAKIET A - ubezpieczenie mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia w Załączniku A.A. do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540022353-N-2020 z dnia: 2020-02-06
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
2020-02-07 godzina 11:30
W ogłoszeniu powinno być:
2020-02-14 godzina 11:30

II.2) Tekst, który należy dodać
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540024632-N-2020 z dnia: 2020-02-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2
W ogłoszeniu jest:
Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany jest wnieść bezwarunkowe wadium w złotych polskich w wysokości: PAKIET A 20.000,00 zł. Wadium należy wnieść do godz. 11:30 dnia 07.02.2020 r.
W ogłoszeniu powinno być:
Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany jest wnieść bezwarunkowe wadium w złotych polskich w wysokości: PAKIET A 20.000,00 zł. Wadium należy wnieść do godz. 11:30 dnia 14.02.2020 r.
branża Finanse - ubezpieczenia
podbranża majątkowe i komunikacyjne
kody CPV 66510000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się