Przetarg 4677223 - Transporttjänst av laboratorieprov och hjälpmedel....

   
Analizuj Zamówienie 4677223
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2016-10-28
przedmiot ogłoszenia
Transporttjänst av laboratorieprov och hjälpmedel.
Inledning:Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud i enlighet med detta förfrågningsunde
rlag avseende transporter av laboratorieprov från våra boenden till Ryhov samt vid behov hjälpmedel från hjälpmedelscentralen.I dagsläget är det ca 300 laboratorieprov och 30 hjälpmedelstransporter per månad inom kommunen.Uppskattat värde:Avtalets uppskattade värde under hela avtalstiden inkl. ev. förlängningsklausuler uppgår till 2 000 000 SEK. Värdet innebär en uppskattad volym och innebär endast ett riktvärde.Det verkliga utfallet kan bli såväl högre som lägre och några garanterade volymer lämnas inte.Upphandlingsförfarande:Upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) med ett Öppet förfarande.Utvärdering:Utvärdering kommer att ske genom lägsta pris.Avtalstyp:Beställaren avser att teckna ett ramavtal med en leverantör.Avtalsstart:Planerad avtalsstart är 1.1.2017Miljöklass på drivmedel:Drivmedel som används inom ramen för uppdraget ska uppfylla följande specifikationer eller motsvarande.Fossila drivmedel:Bensin, Miljöklass 1: Ss 15 54 22;Diesel, Miljöklass 1: SS 15 34 35 och EN 59.Förnybara drivmedel:Etanol E85/E75: SS 15 54 80;ED 95: 15 54 37;Biodiesel/RME/FAME: SS EN 14214;HVO Diesel: Teknisk specifikation CEN-TS 15 940; 2012;Fordonsgas: SS 15 54 38 (biogasdelen) DIN 51624 (naturgasdelen);El eller vätgas.
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64100000, 64120000, 64121000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Szwecja
województwo realizacji
kraj organizatora Szwecja
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9083982 2022-08-10
godz. 08:00
SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. W BYTOMIU „Świadczenie usług pocztowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.“ 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:1. Odbieranie i przewożenie przesyłek pocztowych za wyjątkiem prze...
9078684 2022-08-12
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Usługa B - Gdynia 7, Gdynia 8, Gdynia 9 (RD Gdańsk) Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbioru i doręczania paczek pocztowych i przesyłek kurierskich, tj. Usługa B na obsz...
9071793 2022-08-12
godz. 12:00
MINISTERSTWO FINANSÓW Kompleksowa usługę wydruku, konfekcjonowania i wysyłki korespondencji do Użytkowników Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (SPOE KAS) Numer referencyjn...
9092170 2022-08-16
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY Świadczenie usług pocztowych w 2022/2024 w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby ZGN Praga-P...
9095541 2022-08-16
godz. 23:59
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU Usługi pocztowe i kurierskie
9086392 2022-08-18
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Usługa B - Rumia/Reda (RD Gdańsk) Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbioru i doręczania paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w Rumi i Redzie (RD Gdańsk)
9048216 2022-08-19
godz. 10:00
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi kurierskiej w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego.2. Usługa kurierska obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie ...
9071860 2022-08-22
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Usługa Poczty Firmowej w Krakowie Numer referencyjny: CZ.26.440.2022.DTW Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Poczta Firmowa (usługa F) dla Regionu Dystrybucji Kraków. Usłu...
9068798 2022-08-22
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Opróżnianie skrzynek nadawczych, Tychy, RD Katowice Numer referencyjny: CZ.26.459.2022.DTPŁ Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego Usługę E - obszar Tychy, ...
9094951 2022-09-09
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Świadczenie usługi A- realizacja liniowych kursów międzywęzłowych dla Regionu Dystrybucji Kraków (cztery części) Numer referencyjny: CZ.26.444.2022.DTW 1. Przedmiotem zamówienia je...