Przetarg 4677223 - Transporttjänst av laboratorieprov och hjälpmedel....

   
Analizuj Zamówienie 4677223
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2016-10-28
przedmiot ogłoszenia
Transporttjänst av laboratorieprov och hjälpmedel.
Inledning:Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud i enlighet med detta förfrågningsunde
rlag avseende transporter av laboratorieprov från våra boenden till Ryhov samt vid behov hjälpmedel från hjälpmedelscentralen.I dagsläget är det ca 300 laboratorieprov och 30 hjälpmedelstransporter per månad inom kommunen.Uppskattat värde:Avtalets uppskattade värde under hela avtalstiden inkl. ev. förlängningsklausuler uppgår till 2 000 000 SEK. Värdet innebär en uppskattad volym och innebär endast ett riktvärde.Det verkliga utfallet kan bli såväl högre som lägre och några garanterade volymer lämnas inte.Upphandlingsförfarande:Upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) med ett Öppet förfarande.Utvärdering:Utvärdering kommer att ske genom lägsta pris.Avtalstyp:Beställaren avser att teckna ett ramavtal med en leverantör.Avtalsstart:Planerad avtalsstart är 1.1.2017Miljöklass på drivmedel:Drivmedel som används inom ramen för uppdraget ska uppfylla följande specifikationer eller motsvarande.Fossila drivmedel:Bensin, Miljöklass 1: Ss 15 54 22;Diesel, Miljöklass 1: SS 15 34 35 och EN 59.Förnybara drivmedel:Etanol E85/E75: SS 15 54 80;ED 95: 15 54 37;Biodiesel/RME/FAME: SS EN 14214;HVO Diesel: Teknisk specifikation CEN-TS 15 940; 2012;Fordonsgas: SS 15 54 38 (biogasdelen) DIN 51624 (naturgasdelen);El eller vätgas.
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64100000, 64120000, 64121000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Szwecja
województwo realizacji
kraj organizatora Szwecja
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się