Zlecenie 7624558 - Toruńska Agenda Kulturalna składa zapytanie ofertowe na...

   
Zamówienie 7624558 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-08-04
przedmiot zlecenia
Toruńska Agenda Kulturalna składa zapytanie ofertowe na bezpłatną (barterową) usługę kolportażu ulotek promujących Auto S
kyway Festival. Lotnisko. Toruń. Województwo Kujawsko-Pomorskie. Cel zamówienia Toruńska Agenda Kulturalna składa zapytanie ofertowe na bezpłatną (barterową) usługę kolportażu ulotek promujących Auto Skyway Festival. Lotnisko. Toruń. Województwo Kujawsko-Pomorskie. Przedmiot zamówienia Toruńska Agenda Kulturalna składa zapytanie ofertowe na bezpłatną (barterową) usługę kolportażu ulotek promujących Auto Skyway Festival. Lotnisko. Toruń. Województwo Kujawsko-Pomorskie., w tym:
• kolportażu ulotek wydrukowanych w nakładzie 40.000 sztuk na terenie Torunia oraz miejscowości w regionie,
• kolportażu ulotek promujących Festiwal na terenie Torunia w partiach po 10.000 sztuk (informacja o dokładnych terminach dystrybucji zostaną przekazane Partnerowi pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail, najpóźniej 1 tydzień przed planowanym kolportażem) dotyczących między innymi zmian w organizacji ruchu, biletowanych wydarzeniach, zapowiedzi festiwalowych zachęcających do uczestnictwa w wydarzeniu,
• bieżącego raportowania o miejscach kolportażu ulotek.

W ramach barteru Toruńska Agenda Kulturalna zapewnia świadczenie usług reklamowych i promocyjnych, w tym:
• nadanie firmie niewyłącznego tytułu: „Partnera Logistycznego”, organizowanego przez Toruńską Agendę Kulturalną Festiwalu,
• prezentowania dostarczonego przez partnera logo i informacji o zaangażowaniu w Festiwal za pośrednictwem kanałów internetowych Toruńskiej Agendy Kulturalnej takich jak:
- strona internetowa Toruńskiej Agendy Kulturalnej oraz strona Festiwalu – co najmniej w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2020 roku,
- portal społecznościowy Facebook – profil/strona Toruńskiej Agendy Kulturalnej z liczbą ponad 6.300 fanów – co najmniej w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2020 roku,
- masowy mailing docierający do ponad pięciu tysięcy odbiorców, w tym do dziennikarzy mediów ogólnopolskich i liderów opinii,
- w komunikatach prasowych rozsyłanych z pomocą systemu Wirtualnego Biura Prasowego;
• prezentowania dostarczonego przez Partnera logo i informacji o zaangażowaniu w Festiwal we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych (zarówno drukowanych, jak i elektronicznych), dotyczących Festiwalu, w tym w szczególności na wielkoformatowych banerach prezentowanych w ścisłym centrum Torunia, plakatach B1, plakatach A3, programie festiwalu, ulotkach A6 dystrybuowanych wśród mieszkańców Torunia. Agenda zastrzega jednocześnie, że mogą pojawić się materiały promocyjno-informacyjne Festiwalu, na których nie będzie figurował pełen pasek logo, a tym samym nie będzie tam figurowało logo Partnera, co partner przyjmuje do wiadomości i nie zgłasza zastrzeżeń.
• Toruńska Agenda Kulturalna zezwala na wykorzystywanie przez partnera zaakceptowanych i udostępnionych przez Toruńską Agendę Kulturalną materiałów promocyjnych dotyczących Festiwalu (m.in. wykonanych podczas Festiwalu zdjęć, plakatów, ulotek, filmów) we własnych celach promocyjnych i działaniach wizerunkowo-marketingowych, przez okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy.
• materiały, o których mowa partner może:
- utrwalać i zwielokrotniać dowolną techniką,
- rozpowszechniać, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronach internetowych oraz wyświetlać i odtwarzać (licencja niewyłączna).
branża Poligrafia, Wydawnictwa
podbranża druki, foldery, informatory
kody CPV 22140000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się