Zlecenie 7904263 - TIK-TAK Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na...

   
Zamówienie 7904263 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-12-30
przedmiot zlecenia
TIK-TAK

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu egzaminów ECDL PROFILE DIGCOMP 16 dl
a maksymalnie 450 UP (Uczestniczek/Uczestników) w ramach 9-ciu edycji projektu pn. „TIK - TAK” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych. Celem egzaminu jest uzyskanie przez Uczestników projektu certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zgodnie z aktualną Listą sprawdzającą do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikacje na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji oraz Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy informatyczne
kody CPV 80533200
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się