Przetarg 7534534 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piecach i...

   
Analizuj Zamówienie 7534534
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-15
przedmiot ogłoszenia
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piecach i budynku Przedszkola w Gaszowicach
Numer referencyjny: GPIZP.271.12.2020


Zadanie 1 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piecach
1) Termomodernizacja budynku
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku głównego murowanego z cegły i dobudówki murowanej z pustaków (osie: A-E/5-6; E-F/4-6) styropianem grafitowym gr. 15cm, λ=0,033W/mK;
- ocieplenie ścian zewnętrznych łącznika sali gimnastycznej i ścian sali gimnastycznej murowanych z pustaków poryzowanych ceramicznych (osie: B-D/1-5) styropianem grafitowym gr. 12cm, λ=0,033W/mK;
- ocieplenie stropodachu niewentylowanego dachu nad salą i łącznikiem (osie: B-D/1-5) styropapą gr. 18cm, λ=0,038W/mK;
- ocieplenie stropodachu wentylowanego dachu nad budynkiem głównym i dobudówką (osie: A-E/5-6; E-F/4-6) wełną mineralną miękką układaną na stropie gr 25cm., λ=0,038W/mK;
- wymiana stolarki okiennej zewnętrznej U=0,9 W/m2K;
- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej U=1,3 W/m2K;
2) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej składającej się z 65 sztuk modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 23,075 kWp. Instalacja fotowoltaiczna zostanie połączona z instalacją elektryczną obiektu. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zabezpieczona przed wypływem energii do sieci elektroenergetycznej. Planowany uzysk energii elektrycznej wynosi 22 529,37 kWh.
3) Zabudowa pomp ciepła dla potrzeb CWU wraz z włączeniem w istniejące instalacje wewnętrzne.

Zadanie 2 – Termomodernizacja budynku Przedszkola w Gaszowicach
1) Termomodernizacja budynku
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 20cm, λ=0,038W/mK;
- ocieplenie stropodachu niewentylowanego dachu styropapą gr. 25cm, λ=0,037W/mK;
- wymiana stolarki okiennej zewnętrznej (35szt). U=0,9 W/m2K;
- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej (3szt.)., U=1,3 W/m2K;
2) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej składającej się z 35 sztuk modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 12,43 kWp. Instalacja fotowoltaiczna zostanie połączona z instalacją elektryczną obiektu. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zabezpieczona przed wypływem energii do sieci elektroenergetycznej. Planowany uzysk energii elektrycznej wynosi 12 133,7 kWh.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piecach
1) Termomodernizacja budynku - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku głównego murowanego z cegły i dobudówki murowanej z pustaków (osie: A-E/5-6; E-F/4-6) styropianem grafitowym gr. 15cm, λ=0,033W/mK; - ocieplenie ścian zewnętrznych łącznika sali gimnastycznej i ścian sali gimnastycznej murowanych z pustaków poryzowanych ceramicznych (osie: B-D/1-5) styropianem grafitowym gr. 12cm, λ=0,033W/mK; - ocieplenie stropodachu niewentylowanego dachu nad salą i łącznikiem (osie: B-D/1-5) styropapą gr. 18cm, λ=0,038W/mK; - ocieplenie stropodachu wentylowanego dachu nad budynkiem głównym i dobudówką (osie: A-E/5-6; E-F/4-6) wełną mineralną miękką układaną na stropie gr 25cm., λ=0,038W/mK; - wymiana stolarki okiennej zewnętrznej U=0,9 W/m2K; - wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej U=1,3 W/m2K; 2) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej składającej się z 65 sztuk modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 23,075 kWp. Instalacja fotowoltaiczna zostanie połączona z instalacją elektryczną obiektu. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zabezpieczona przed wypływem energii do sieci elektroenergetycznej. Planowany uzysk energii elektrycznej wynosi 22 529,37 kWh. 3) Zabudowa pomp ciepła dla potrzeb CWU wraz z włączeniem w istniejące instalacje wewnętrzne.

Część nr: 2 Nazwa: Termomodernizacja budynku Przedszkola w Gaszowicach
1) Termomodernizacja budynku - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 20cm, λ=0,038W/mK; - ocieplenie stropodachu niewentylowanego dachu styropapą gr. 25cm, λ=0,037W/mK; - wymiana stolarki okiennej zewnętrznej (35szt). U=0,9 W/m2K; - wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej (3szt.)., U=1,3 W/m2K; 2) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej składającej się z 35 sztuk modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 12,43 kWp. Instalacja fotowoltaiczna zostanie połączona z instalacją elektryczną obiektu. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zabezpieczona przed wypływem energii do sieci elektroenergetycznej. Planowany uzysk energii elektrycznej wynosi 12 133,7 kWh.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540543825-N-2020 z dnia: 2020-12-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2021-01-27, godzina: 10:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2021-04-06, godzina: 10:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540423800-N-2021 z dnia: 2021-03-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2021-04-06, godzina: 10:50, Skrócenie terminu składania
wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w
jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2021-04-27, godzina: 10:50, Skrócenie terminu składania
wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w
jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540428976-N-2021 z dnia: 2021-04-20
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2021-04-27, godzina: 10:50, Skrócenie terminu
składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać
powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2021-05-07, godzina: 10:50, Skrócenie terminu
składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać
powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
branża Elewacje, termomodernizacje
podbranża termomodernizacja
kody CPV 45443000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się