Zlecenie 7597564 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w...

   
Zamówienie 7597564 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-20
przedmiot zlecenia
Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Tuwima 20

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM:
-
demontaże,
- naprawa uszkodzeń ścian,
- remont spocznika zewnętrznego,
- montaż nowej stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej,
- ocieplenie nad czwartą kondygnacją,
- ocieplenie stropu nad mieszkaniami poddasza użytkowego oraz nad klatką schodową,
-remont dachu nad poddaszem użytkowym,
- ocieplenie stropodachu nad wejściem do budynku,
- ocieplenie ścian i kominy w strefie poddasza,
- rynny i rury spustowe, oświetlenie,
- ocieplenie ścian budynku powyżej cokołu,
- ocieplenie ścian cokół,
- instalacja odgromowa,
- rusztowanie. Cel zamówienia Celem zamówienia jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz poprawa jego kolorystyki. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Sosnowcu, przy ulicy Tuwima 20. Budynek mieszkalny wielorodzinny, czterokondygnacyjny z częściowo użytkowym poddaszem, podpiwniczony.
Charakterystyka układu konstrukcyjnego budynku:
- Budynek wykonany jako tradycyjny, murowany.
- Konstrukcję budynku stanowi układ podłużnych oraz poprzecznych ścian nośnych murowanych z cegły pełnej.
- Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne konstrukcyjne murowane z cegły pełnej o zróżnicowanej grubości.
- Ściany piwnic murowane z cegły pełnej.
- Dach o konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachy trapezowej.
- Strop nad ostatnią kondygnacją konstrukcji betonowej nie wystarczająco ocieplone.
- Okna na klatkach schodowych wymienione.
- Okna w piwnicach wymienione.
- Drzwi zewnętrzne klatki schodowej nowe.
Budynek wyposażony w instalacje: kanalizacja sanitarna, deszczowa, instalacja centralnego ogrzewania, wodociągowa, elektryczna.
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM:
- demontaże lub rozbiórki (odspojone fragmenty tynku, obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne, rynny i rury spustowe, elementy pokrycia dachu i stropodachu /do ponownego montażu/, kratki i siatki okienne, stolarka drzwiowa na strych, drzwi znajdujące się na elewacji wschodniej, spoczniki zewnętrzne na elewacji wschodniej i zachodniej, zadaszenie wejścia na elewacji zachodniej, nieużytkowane elementy stalowe znajdujące się na elewacji, instalację odgromową /piony oraz otok/, lampy oświetleniowe, kratki wentylacyjne ścienne, flagownice, chodniki znajdujące się wokół budynku /do odtworzenia po zakończeniu ocieplenia/ ) ,
- naprawa uszkodzeń ścian (w miejscu występowania pęknięć na ścianach zewnętrznych oraz gzymsach z cegły ceramicznej należy dokonać ich naprawy poprzez przemurowanie oraz przeżyłowanie),
- remont spocznika zewnętrznego - wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm (kostka powinna mieć fakturę antypoślizgową, płukaną),
- montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej (montaż nawiewników ciśnieniowych, drzwi stalowe pełne /strych/, montaż kratek wentylacyjnych, montaż nadproży drzwiowych - wejścia na strych),
- ocieplenie stropu nad czwartą kondygnacją (należy wykonać ocieplenie na posadzce poddasza),
- ocieplenie stropu nad mieszkaniami poddasza użytkowego oraz nad klatką schodową (projektowane jest ocieplenie stropów nad mieszkaniami poddasza użytkowego oraz nad klatką schodową poprzez ułożenie mat z wełny mineralnej. Z uwagi na konieczność dojścia do części kominów oraz do włazu dachowego przyjęto wykonanie traktów komunikacyjnych ser. 145 cm. Na powierzchni stropów należy wykonać ruszt drewniany, zastosować drewno impregnowane. Pod belkami należy rozłożyć paski papy podkładowej. Przed zamocowaniem łat drewnianych należy ułożyć pomiędzy belkami maty wełny mineralnej oraz folię wysokopatoprzepuszczalną),
- ocieplenie dachu nad poddaszem użytkowym (ocieplenie dachu w postaci wełny mineralnej o gr. 12 cm i montaż nowej folii niskoparoprzepuszczalnej),
- ocieplenie stropodachu nad wejściem do budynku (ocieplenie w postaci wełny mineralnej o gr. 20 cm i zamontowanie nowej folii niskoparoprzepuszczalnej),
- ocieplenie ścian i kominy w strefie poddasza (w strefie poddasza należy ocieplić: ściany przymieszkaniowe oraz korytarza /od strony poddasza/ na pełną wysokość; ściany pomiędzy strychem a częścią mieszkalną znajdujące się wzdłuż korytarza na pełną wysokość; pozostałe ściany poddasza do wysokości min. 50 cm powyżej powierzchni istniejącego stropu)
- rynny i rury spustowe, oświetlenie,
- ocieplenie ścian budynku powyżej cokołu,
- ocieplenie ścian cokół,
- instalacja odgromowa,
- rusztowanie.
branża Elewacje, termomodernizacje
podbranża termomodernizacja
kody CPV 45000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się