Przetarg 8884171 - Świadczenie usługi koszenia traw z wywozem i utylizacją...

   
Analizuj Zamówienie 8884171 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-05
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usługi koszenia traw z wywozem i utylizacją zgrabek na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2022 roku.


Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi w zakresie koszenia traw z wywozem i utylizacją zgrabek na terenieadministrowanym przez Zamawiającego w 2022 roku, obejmującym Obszar Administracyjny nr 1,2. Zakres świadczonej usługi obejmuje:a) trzykrotne koszenie traw na terenie administrowanym przez Zamawiającego,b) koszenie traw do wysokości około 5-7 cm,c) zabezpieczenie terenu nieobjętego koszeniem przed uszkodzeniem znajdujących się tam urządzeń i obiektów,d) koszenie powinno odbywać się w godz. 7:00-18:00,e) koszenie winno być zakończone w terminie 10 dni roboczych od dnia jego rozpoczęcia wskazanego w zleceniach,f) bieżący wywóz zgrabek ze skoszonych terenów,g) utylizacja skoszonej trawy.3. Planowane terminy koszeń:a) pierwsze koszenie – maj/czerwiec 2022 r..b) drugie koszenie – sierpień/wrzesień 2022 r.c) trzecie koszenie - październik 2022 r.4. Ogólna powierzchnia dla trzech koszeń 65 260,98 m2

Część 2: 1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi w zakresie koszenia traw z wywozem i utylizacją zgrabek na terenieadministrowanym przez Zamawiającego w 2022 roku, obejmującym Obszar Administracyjny nr 42. Zakres świadczonej usługi obejmuje:a) trzykrotne koszenie traw na terenie administrowanym przez Zamawiającego,b) koszenie traw do wysokości około 5-7 cm,c) zabezpieczenie terenu nieobjętego koszeniem przed uszkodzeniem znajdujących się tam urządzeń i obiektów,d) koszenie powinno odbywać się w godz. 7:00-18:00,e) koszenie winno być zakończone w terminie 10 dni roboczych od dnia jego rozpoczęcia wskazanego w zleceniach,f) bieżący wywóz zgrabek ze skoszonych terenów,g) utylizacja skoszonej trawy.3. Planowane terminy koszeń:a) pierwsze koszenie – maj/czerwiec 2022 r..b) drugie koszenie – sierpień/wrzesień 2022 r.c) trzecie koszenie - październik 2022 r.4. Ogólna powierzchnia dla trzech koszeń 69 986,00 m2

TZ.250.46.2022.MK


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00154075/01 z dnia: 2022-05-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia Przed zmianą:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały szczegółowo opisane W projektowanych postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, dla zadania 1,2
Po zmianie:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały szczegółowo opisane w projektowanych postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ, dla zadania 1,2
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-13 10:30
Po zmianie:
2022-05-17 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-13 12:00
Po zmianie:
2022-05-17 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-11
Po zmianie:
2022-06-15
branża Tereny zielone
podbranża zieleń
kody CPV 77314100
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: zieleń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8872256 2022-05-17
godz. 11:00
POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O. PRZEBUDOWA UL. POKRZYWNO NA ODCINKU OD UL. SANOCKIEJ DO UL. ROPCZYCKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ [POZNAŃ] Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegając...
8865922 2022-05-18
godz. 09:00
URZĄD GMINY I MIASTA CZĘSTOCHOWA Realizacja zadań z BO w Częstochowie: Cz.1: Zagosp. placu ul. Sabinowska 7 Cz.2: Zagosp. placu ul.Lechonia Cz.3: Strefa gier-SP 1 ul.Księżycowa 6 - etap I Cz.4: Plac zabaw-SP 13 ul.Wręczycka...
8904851 2022-05-18
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATU KRAKOWSKIEGO Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody Aleja Jesionowa, gmina Skała
8897146 2022-05-19
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE Zagospodarowanie z utrzymaniem zieleni na drogach powiatowych SPW.272.49.2022
8898082 2022-05-20
godz. 11:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE „Koszenie poboczy drogi wojewódzkiej nr 650 odc. Węgorzewo - Banie Mazurskie – Gołdap (km 30+867 ÷ km 80+050), w sezonach letnich w latach 2022, 2023 oraz 2024” ZDW/RDW.O/TP-2.1/3220/52/...
8854187 2022-05-23
godz. 10:30
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W KATOWICACH Przebudowa obecnej bazy Zakładu Oczyszczania MPGK w Katowicach przy ulicy Bankowej 10 Numer referencyjny: PN/05/2022 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w...
8841801 2022-05-24
godz. 08:00
PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE Koszenie traw w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w roku 2022 – 9 zadań – II POSTĘPOWANIE – ZADANIE NR 8 RDW STALOWA WOLA Numer referencyjny: PZDW/WZP/...
8863432 2022-05-26
godz. 11:00
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ WE WROCŁAWIU „Kompleksowa konserwacja parków i zieleńców na terenie Gminy Wrocław” Numer referencyjny: ZP/PN/220/23/2022/DZ „Kompleksowa konserwacja parków i zieleńców na terenie Gminy Wrocław”. Przedmio...
8897465 2022-06-02
godz. 12:00
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W TORUNIU Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budo...
8903153 2022-06-14
godz. 10:00
PGE OBRÓT S.A. Usługi letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych oraz porządkowania i pielęgnacji terenów zielonych w Spółkach PGE Energia Ciepła S.A, PGE Paliwa Sp. z o. o., Zespół Elektrociepłow...