Przetarg 8539173 - „ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ NA RZECZ ŻŁOBKA...

   
Analizuj Zamówienie 8539173 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-18
przedmiot ogłoszenia
„ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ NA RZECZ ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2 W NOWYM SĄCZU”.

Przedmiotem zamówienia jest:1. Przed
miotem zamówienia na usługę społeczną jest świadczenie usługi cateringowej na rzecz Żłobka Miejskiego nr 2 w Nowym Sączu.2. Miejsce realizacji usługi: Żłobek Miejski Nr 2 w Nowym Sączu, ul. Podhalańska 38, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Żłobkiem”, który jest jednostką organizacyjną Zespołu Żłobków Miejskich w Nowym Sączu -miejskiej jednostki organizacyjnej Miasta Nowy Sącz utworzonej na mocy Uchwały Nr XIII/135/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Nowym Sączu, ul. Klasztorna 46, utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Nowym Sączu i Żłobka Miejskiego Nr 3 w Nowym Sączu i nadania im statutów oraz utworzenia i nadania statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Nowym Sączu (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 28 maja 2019 r. Poz. 4173 ze zm.). 3. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie czterech posiłków dziennie tj. śniadanie, drugie śniadanie, obiad (dwa dania) i podwieczorek dla grupy 66 dzieci w okresie od dnia 03.01.2022 r. do dnia 30.12.2022 r. Posiłki będą dostarczane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 4. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zamówione posiłki trzy razy dziennie, w godzinach:• 7.00-7.30 pierwsze i drugie śniadanie, • 10.00-10.20 obiad pierwsze i drugie danie,• 13.45 – 14.00 podwieczorek.5. Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci i mogą ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. Powyższe oznacza, że Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci i ilości dostarczanych posiłków zgodnie z rzeczywistą potrzebą, wg następujących zasad:1) Żłobek powiadomi Wykonawcę o ostatecznej ilości posiłków najpóźniej do godziny 14:00 dnia poprzedniego składając stosowne zamówienie telefonicznie lub mailem, uwzględniając w ogólnej liczbie dzieci 2) rozliczenia finansowe Wykonawcy usługi ze Żłobkiem odbywać się będzie raz w miesiącu. 6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie na bazie produktów najwyższej jakości, zachowując jakość i estetykę wykonania zgodnie z normami HACCP oraz zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi.Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać zapisów art. 22 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 75) Dodatkowe wymagania Zamawiającego:1. Jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w ciągu 10 dni, na jadłospisie winny być oznaczone substancje powodujące alergię lub wywołujące alergie oraz reakcję nietolerancji.2. W tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym lub rybnym.3. Potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych –konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, zmniejszenie zużycia soli na rzecz naturalnych przypraw ziołowych.4. W jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone.5. W przypadku dań mięsnych należy unikać mięsa przetworzonego (mielone) na rzecz całych sztuk mięsa, wyklucza się używania produktów typu instant oraz gotowych produktów np.: mrożone pierogi, gołąbki, klopsy, używania produktów typu masłopodobnych, seropodobnych wędliny w swoim składzie mają zawierać powyżej 80% mięsa, nie mogą zawierać dodatków skrobi i soi, mięso nie może być MOM (mięso odkostnione mechanicznie).6. Wyklucza się stosowania produktów z glutaminianem sodu, produktów z zawartością barwników, konserwantów i zagęszczaczy szkodliwych dla zdrowia.7. Do przygotowania posiłków zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości świeżych warzyw i owoców, (absolutny zakaz przygotowywania posiłków z mrożonek) w tym także wykorzystanie owoców sezonowych takich jak : truskawki, maliny, jagody, wykorzystanie nasion roślin strączkowych oraz różnego rodzaju kasz (jęczmienna, kus-kus, manna, burgur).8. Jadłospis przygotowany i podpisany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i doświadczenie, tj. dietetyka lub technologa żywienia zbiorowego zatrudnionego na etacie Wykonawcy (umowa o pracę) lub będącego Wykonawcą w postaci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.9. W jadłospisie należy uwzględnić stosowanie diety: ogólnej, diety dla dzieci od 20 tygodnia życia, jarskiej, bezmlecznej, bezglutenowej oraz innych diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego.10. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy dostarcza: a) śniadanie - zupa mleczna (takie jak: zacierka na mleku, lane ciasto, makaron, kasza jaglana, kasza manna, jęczmienna, płatki kukurydziane lub potrawy mleczne i mleko – pochodne, kanapka z różnym rodzajem pieczywa, herbata w tym ziołowa lub owocowa, sok, wędlina, pasty w tym jajeczna, mięsna , warzywna, dżem, miód, sery, warzywa np. pomidor, ogórek itp.; b) drugie śniadanie – owoce, kaszka manna z sokiem, musy owocowe, jogurt naturalny z owocami, sałatka owocowa, chrupki kukurydziane, biszkopty, wafle ryżowe itp.c) obiad – zupa ( pomidorowa, rosół , ogórkowa, barszcz z uszkami, brokułowa, dyniowa, szpinakowa, kalafiorowa, ziemniaczana itp.:) drugie danie: ziemniaki, zamiennie ryż, różne rodzaje kasz, kopytka, makaron, dania mięsne np. sztuka mięsa, udziec kurczaka, pierś z indyka, pulpety rybne, kotleciki rybne, pulpety mięsne, kotlety z piersi z kurczaka, gulasz, pierogi ( ruskie, leniwe, z mięsem, z mięsem i kapustą) naleśniki, knedle, gołąbki, makaron ze serem, makaron z musem owocowym itp., surówka, warzywa na parze, kompot, sok itp.; d) Podwieczorek - kanapka, ciasto, raz w tygodniu, domowe takie jak: ciasto z owocami, marchewkowe, szarlotka, babka piaskowa itp., desery mleczne, owoce (w tym sezonowe), herbata, napój mleczny, sok ze świeżych owoców itp. a w przypadku ciepłych dań: kisiel, budyń, panna cotta, galaretka z owocami, kakao, itp.Do przygotowania dań mięsnych należy używać mięso z kurczaka, indyka, wieprzowiny B/K, wołowiny B/K. Jeśli chodzi o dania rybne, należy je przygotowywać z dorsza, łososia, miruny bez skóry. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania wody mineralnej niegazowanej 18 litrów/ tygodniowo.11. Do obowiązków Żłobka realizowanych za pomocą personelu własnego należeć będzie porcjowanie i wydawanie posiłków dzieciom, oraz mycie naczyń, sprzątanie pomieszczeń, w których spożywane będą posiłki. 12. Pojemniki, w którym dostarczane są posiłki odbiera Wykonawca, który zobowiązany jest do ich mycia i dezynfekcji.13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w związku realizacją zamówienia zatrudniał co najmniej jedną osobę z co najmniej jednej z grup określonych w Rozdz. III pkt 10 SWZ.14. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków, 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków.15. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5.16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.18. Miejsce realizacji zamówienia: Polska, woj. małopolskie, Nowy Sącz ul. Podhalańska 38. 19. Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 P.Z.P. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w kuchni Wykonawcy, zwanej dalej „Kuchnią” z jego materiałów i środkami Wykonawcy, przez zatrudnionych przez niego pracowników.20. Ważne: po stronie wykonawcy, wywóz odpadów pokonsumpcyjnych. W powyższym zakresie do obowiązków Wykonawcy należy przyjęcie na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021, poz. 779 z poźn. zm.), a w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i w razie konieczności dostarczenie ich kopii do Zamawiającego.21. Zamawiający może w każdej chwili dokonać kontroli produktów z jakich są przygotowywane potrawy w dniu dostawy posiłków, bez wcześniejszego informowania wykonawcy. W razie uwag, wykonawca jest zobowiązany do usunięcia dań wobec, którego zamawiający ma zastrzeżenia. Wszystkie odstępstwa od przedmiotu zamówienia winny być wcześniej ustalane z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do zmiany jadłospisu przekazanego przez Zamawiającego na dwa dni przed jego obowiązywaniem. 22. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych Wykonawca zobowiązuje się by udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wyniósł co najmniej 10%.

ZŻM.26.5.2021
branża Gastronomia, catering
podbranża żywienie zbiorowe
kody CPV 55321000, 55520000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się