Przetarg 7318938 - Świadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7318938 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-05
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i kl
imatyzacji w roku 2020 w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-16
Numer referencyjny: ZPD.261.03.2020

Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w roku 2020 w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-16:
Zadanie nr 1 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń w budynkach przy Al. Zygmuntowskich 4 (Icemania, MRD, Hala Niedzieli)
Zadanie nr 2 – Przeglądy serwisowe i konserwacja agregatu chłodniczego lodowiska Icemania
Zadanie nr 3 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń wentylacyjnych w budynku AQUA Lublin
Zadanie nr 4 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w budynku AQUA Lublin
Zadanie nr 5 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń wentylacyjnych na stadionie ARENA Lublin
Zadanie nr 6 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych na stadionie ARENA Lublin
Zadanie nr 7 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń gastronomii ARENA Lublin
Zadanie nr 8 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń wentylacyjnych na stadionie START
Zadanie nr 9 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych na stadionie START
Zadanie nr 10 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń ul. Filaretów i Kazimierza Wielkiego
Zadanie nr 11 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń MDV
Zadanie nr 12 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń w CSR Łabędzia
Zadanie nr 13 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń nad Zalewem w obiektach MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o,
Zadanie nr 14 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń wentylacyjnych w budynku KS Lublinianka przy ul. Leszczyńskiego 19
Zadanie nr 15 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń Haier
Zadanie nr 16 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń Hevalex
Usługa będzie realizowana zgodnie z harmonogramem zawartym wraz z wykazem urządzeń i instalacji objętych przedmiotem zamówienia oraz ich lokalizacją w kosztorysach ofertowych stanowiących zał. nr 1A.1 -1A.16 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, zaleceniami producentów urządzeń i warunkami gwarancji, obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną.
Szczegółowy opis wymagań w stosunku do usługi stanowiącej przedmiot zamówienia zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący zał. Nr 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń w budynkach przy Al. Zygmuntowskich 4 (Icemania, MRD, Hala Niedzieli)
Zadanie nr 1 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń w budynkach przy Al. Zygmuntowskich 4 (Icemania, MRD, Hala Niedzieli) - 18 pozycji

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 – Przeglądy serwisowe i konserwacja agregatu chłodniczego lodowiska Icemania
Zadanie nr 2 – Przeglądy serwisowe i konserwacja agregatu chłodniczego lodowiska Icemania - 2 pozycje

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń wentylacyjnych w budynku AQUA Lublin
Zadanie nr 3 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń wentylacyjnych w budynku AQUA Lublin - 19 pozycji

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w budynku AQUA Lublin
Zadanie nr 4 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w budynku AQUA Lublin - 12 pozycji

Część nr: 5 Nazwa: Zadanie nr 5 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń wentylacyjnych na stadionie ARENA Lublin
Zadanie nr 5 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń wentylacyjnych na stadionie ARENA Lublin - 14 pozycji

Część nr: 6 Nazwa: Zadanie nr 6 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych na stadionie ARENA Lublin
Zadanie nr 6 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych na stadionie ARENA Lublin - 39 pozycji

Część nr: 7 Nazwa: Zadanie nr 7 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń gastronomii ARENA Lublin
Zadanie nr 7 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń gastronomii ARENA Lublin - 2 pozycje

Część nr: 8 Nazwa: Zadanie nr 8 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń wentylacyjnych na stadionie START
Zadanie nr 8 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń wentylacyjnych na stadionie START - 10 pozycji

Część nr: 9 Nazwa: Zadanie nr 9 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych na stadionie START
Zadanie nr 9 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych na stadionie START - 4 pozycje

Część nr: 10 Nazwa: Zadanie nr 10 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń ul. Filaretów i Kazimierza Wielkiego
Zadanie nr 10 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń ul. Filaretów i Kazimierza Wielkiego - 17 pozycji

Część nr: 11 Nazwa: Zadanie nr 11 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń MDV
Zadanie nr 11 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń MDV - 2 pozycje

Część nr: 12 Nazwa: Zadanie nr 12 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń w CSR Łabędzia
Zadanie nr 12 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń w CSR Łabędzia - 9 pozycji

Część nr: 13 Nazwa: Zadanie nr 13 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń nad Zalewem w obiektach MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o,
Zadanie nr 13 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń nad Zalewem w obiektach MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. - 9 pozycji

Część nr: 14 Nazwa: Zadanie nr 14 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń wentylacyjnych w budynku KS Lublinianka przy ul. Leszczyńskiego 19
Zadanie nr 14 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń wentylacyjnych w budynku KS Lublinianka przy ul. Leszczyńskiego 19 - 1 pozycja

Część nr: 15 Nazwa: Zadanie nr 15 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń Haier
Zadanie nr 15 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń Haier - 2 pozycje

Część nr: 16 Nazwa: Zadanie nr 16 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń Hevalex
Zadanie nr 16 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń Hevalex - 1 pozycja
branża Wentylacja i klimatyzacja
podbranża instalacje, urządzenia
kody CPV 50700000, 50710000, 50730000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się