Przetarg 10104240 - Świadczenie usług powszechnych w zakresie przyjmowania,...

   
Analizuj Zamówienie 10104240 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-23
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług powszechnych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie kr
ajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy w Jedliczu

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualnych zwrotów do Zamawiającego przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. oraz dostarczanie i odbiór przesyłek z siedziby zamawiającego dla Urzędu Gminy w Jedliczu, ul. Rynek 6, 38 – 460 Jedlicze.Wykonawca jest zobowiązany prowadzić w Gminie Jedlicze co najmniej jedną placówką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z 23.11.2012 roku Prawo pocztowe, która:a) musi być czynna we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) co najmniej 8 godzin dziennie,b) musi być oznakowana w sposób widoczny „szyldem” z nazwą bądź z logo Wykonawcy, jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy,c) gdy znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane jak w lit b;Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

RP.271.4.20.2023.MŻM
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64100000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10262837 2024-02-23
godz. 09:00
Świętokrzyskie Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla GDDKiA O/Kielce wraz z WT i JBD – Laboratorium Drogowym oraz 5 Rejonami w podziale na 2 części Częś...
10254859 2024-02-23
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług pocztowych dla WSA w Lublinie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie:1.1. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Adminis...
10244444 2024-02-23
godz. 12:00
Mazowieckie Usługa A - świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy, liniowe przewozy ładunku pocztowego świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowy...
10256167 2024-02-26
godz. 08:00
Wielkopolskie Usługi pocztowe dotyczące przesyłek kurierskich na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Część 1: Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe dotyczące dostarczenia ...
10264277 2024-02-26
godz. 10:00
Mazowieckie 4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pieniężnych przekazów pocztowych na rzecz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego EZP.26.3.202...
10271325 2024-02-27
godz. 10:00
Wielkopolskie Dostawa świadczeń rzeczowych - paczka kwartalna dla pracowników Enea S.A. oraz Enea Centrum Sp. z o.o.
10266311 2024-02-27
godz. 10:00
Lubelskie USŁUGI POCZTOWE 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie przy ul. Niecałej 14 20-080 w Lublinie usług pocztowych polegających na przyjmo...
10268407 2024-02-27
godz. 11:00
Lubelskie Świadczenie usług wysyłki palet z książkami dla Wydawnictwa UMCS w obrocie krajowym. Przewidywana wysyłka obejmuje 40 palet Euro o masie do 1000 kg.
10277736 2024-03-01
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie w 2024 roku”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik ...
10255643 2024-03-25
godz. 12:00
Mazowieckie Usługa A - świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy,kursy liniowe nr: 13163/16132, 13141/14132, 13142/14133 i 5332/32132 - RD Katowice świadczenie usługi...