Zlecenie 7265828 - Świadczenie usług polegających na dezynfekcji, praniu...

   
Zamówienie 7265828 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-07
przedmiot zlecenia
Świadczenie usług polegających na dezynfekcji, praniu (temperatura prania minimum 95oC), suszeniu, prasowaniu, maglowaniu, segr
egacji i pakowaniu bielizny, odzieży ochronnej oraz mopów i ścierek zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi obwiązującymi w zakładach opieki zdrowotnej z zastosowaniem preparatów pozytywnie zaopiniowanych przez PZH, a także ich bieżącej naprawy, np. przyszywanie guzików, odłożonych listw itp.
2. Wszystkie środki stosowane do prania winny posiadać wszelkie wymagane certyfikaty
i świadectwa dopuszczające do obrotu.
3. Dostawa czystej i odbiór brudnej bielizny, odzieży ochronnej, mopów i ścierek
z i do siedziby Zleceniodawcy na:
- ul. Karmelickiej 7 i ul. Lubartowskiej 58 będzie odbywać się 2 razy w tygodniu (wtorek, czwartek) środkiem transportu Zleceniobiorcy;
- Gabinety szkolne ul. Hanki Ordonównej 4 (poniedziałek), ul. Wł. Jagiełły 11 (czwartek), ul. Rycerska 9 (piątek) będzie odbywał się 1 raz w tygodniu z każdego gabinetu.
4. Zleceniobiorca będzie odbierał bieliznę do prania i dostarczał czystą z i do wyznaczonego miejsca w siedzibie Zleceniodawcy.
5. Przy przekazywaniu bielizny do prania i odbiorze z pralni będzie sporządzany protokół, obejmujący dane: ilość przekazanej bielizny w sztukach zadeklarowanych przez Zleceniodawcę (Zleceniobiorcę przy zwrocie bielizny), data i godzina przekazania/odbioru, oraz podpisy osób przekazujących/odbierających.
6. Zleceniodawca będzie przekazywał bieliznę, odzież ochronną, mopy oraz ścierki do prania
w 2 workach foliowym bezbarwnych - każdy oddzielnie szczelnie zamknięty.
7. Zleceniodawca wymaga, aby bielizna ogólnoszpitalna płaska, mopy oraz ścierki była transportowana z pralni zapakowana po 10 sztuk, w 2 worki foliowe bezbarwne, każdy oddzielnie szczelnie zamknięty, z podziałem na asortyment oraz posegregowana na poszczególne komórki organizacyjne SCK zgodnie z protokołami przekazania/odbioru.
8. Zleceniodawca wymaga, aby bielizna tzw. fasonowa (fartuchy, garsonki, garnitury) była transportowana z pralni w 2 workach ochronnych foliowych (szczelnie zamkniętych), zapakowana pojedynczo, w pozycji wiszącej oraz dostarczana posegregowana na poszczególne komórki organizacyjne SCK zgodnie z protokołami przekazania/odbioru.
9. Zleceniodawca wymaga aby czas usługi (od momentu przekazania bielizny do prania
do odbioru bielizny czystej) wynosił nie dłużej niż 2 dni robocze (nie dotyczy szkół)
10. Zleceniobiorca zapewni środki transportu mające zezwolenie Państwowego Inspektora Sanitarnego na przewóz brudnej i czystej bielizny. Środki transportu winny być dostosowane do przewozu brudnej i czystej bielizny (z zachowaniem podziału) oraz bielizny fasonowej
w pozycji wiszącej - nie powodując jej gniecenia.
11. Zleceniobiorca zobowiązuje się, iż transport czystej bielizny nie będzie odbywał
się jednocześnie z brudną bielizną.
12. W przypadku wystąpienia święta w dniu odbioru i dostawy bielizny, Zleceniobiorca zapewni odbiór brudnej bielizny i dostawę czystej następnego dnia roboczego.
13. Szacunkową ilość bielizny płaskiej, odzieży ochronnej, mopów i ścierek przewidzianej przez Zleceniodawcę do prania określa Załącznik Nr 1.
branża Sprzątanie
podbranża usługi pralnicze
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się