Przetarg 9088661 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i...

   
Analizuj Zamówienie 9088661 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-08-04
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Bartoszyce, wraz z usługą transportu
przesyłek z uwzględnieniem prawa opcji

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Bartoszyce, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów wraz z usługą transportu przesyłek z uwzględnieniem prawa opcji 1. Przesyłki listowe w obrocie krajowym 1) FORMAT S do 500 g to przesyłki o wymiarach: MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, MAKSIMUM – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 230 mm, szerokość 160 mm; 2) FORMAT M do 1000 g to przesyłki o wymiarach: MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, MAKSIMUM – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm; 3) FORMAT L do 2000 g to przesyłki o wymiarach: MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, MAKSIMUM – suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją /- 2 mm, według kategorii:a) nierejestrowane ekonomiczne,b) nierejestrowane priorytetowe,c) rejestrowane polecone ekonomiczne ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru,d) rejestrowane polecone priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru,e) rejestrowana polecona ekonomiczna,f) rejestrowane polecone priorytetowe2) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy. 3) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 2. Przesyłki listowe w obrocie zagranicznym o masie do 50 g, ponad 50 g do 100 g, ponad 100 g do 350 g, według kategorii:a) polecone priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru- kraje europejskie,3. Paczki pocztowe w obrocie krajowym o masie do 1 kg, powyżej 1 kg do 2 kg, powyżej 2 kg do 5 kg, powyżej 5 kg do 10 kg, według kategorii:a) ekonomiczne ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, o wymiarach: max.: 600 mm x 500 mm x 300 mm (dł. x szer. x wys.), powyżej: 600 mm x 500 mm x 300 mm (dł. x szer. x wys.), ale nie przekraczających 1500 mm, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie przekracza 3000 mm b) priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, o wymiarach: max.: 600 mm x 500 mm x 300 mm (dł. x szer. x wys.), powyżej: 600 mm x 500 mm x 300 mm (dł. x szer. x wys.), ale nie przekraczających 1500 mm, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie przekracza 3000 mm Zestawienie rodzajowe i liczbowe przesyłek zawiera formularz cenowy. Zamawiający zastrzega, że podane w załączniku ilości przesyłek mają charakter szacunkowy ułatwiający Wykonawcy skalkulowanie ceny ofertowej i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nadawania przesyłek w podanych ilościach.Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości i rodzaje przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w zestawieniu.

ZP.271.22.2022.
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000, 64112000, 64113000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9172732 2022-09-26
godz. 09:50
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA SMMP.V/3300-7/22 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Straży Miejskiej Miasta Poznania
9166772 2022-09-27
godz. 10:00
POCZTA POLSKA S.A. Usługa G (RD Gdańsk) Numer referencyjny: CZ.26.480.2022.DTPN Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi G polegającej na przewożeniu Przesyłek (w tym Prze...
9134605 2022-09-27
godz. 15:00
VEOLIA ENERGIA POLSKA S.A. Usługi pocztowe i kurierskie dla wszystkich Spółek z Grupy Veolia w Polsce w latach 2023-2025
9176550 2022-09-29
godz. 10:00
KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE świadczenia usług w zakresie przesyłek kurierskich dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. świadczenia usług w zakresie przesyłek kuriersk...
9187355 2022-09-30
godz. 09:30
CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE Świadczenie usług pocztowych
9175084 2022-09-30
godz. 10:00
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE W KRAKOWIE Świadczenie na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego usług kurierskich krajowych i zagranicznych. Część 1: Sukcesywne świadczenie na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego usług kur...
9169910 2022-09-30
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Kursy liniowe - 13142/14133; 13141/14132; 13163/16132; 13322/32132; AVON13 - RD Katowice Numer referencyjny: CZ.26.533.2022.DTPŁ Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiaj...
9189724 2022-10-03
godz. 14:00
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Świadczenie na rzecz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym SKO/1/ZP/2022
9163830 2022-10-07
godz. 12:00
POCZTA POLSKA S.A. Świadczenie usług transportowych w ramach realizacji kursów wewnątrzwęzłowych w obszarze działania RD Warszawa w podziale na 27 części Numer referencyjny: CZ.26.497.2022.DTW 1.Przed...
9166773 2022-10-13
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Świadczenie usług transportowych w ramach realizacji kursów wewnątrzwęzłowych (tzw. usług G) w obszarze działania RD Warszawa (25 części) Numer referencyjny: CZ.26.487.2022.DTW 1.P...