Przetarg 8960612 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i...

   
Analizuj Zamówienie 8960612 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-07
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla OT KOWR w Pruszczu Gdańskim

1. Przedmiotem zamówienia je
st świadczenie usług pocztowych, na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2022 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896), zwanej dalej „Prawem pocztowym”, obejmujące swoim zakresem w szczególności:a) przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek listowych i paczek pocztowych w obrocie krajowym (na terenie całego kraju, tj. na obszarach miejskich i wiejskich) i zagranicznym, w tym przesyłek rejestrowanych;b) zwracanie Zamawiającemu przesyłek listowych i paczek pocztowych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy - zgodnie z obowiązującymi przepisami, z podaniem przyczyny niedoręczenia;c) doręczenie do siedziby Zamawiającego potwierdzeń odbioru przesyłek po ich skutecznym doręczeniu a także zobowiązanie Wykonawcy do odbierania z siedziby Zamawiającego raz dziennie, od poniedziałku do piątku, oprócz sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, przesyłek listowych i paczek pocztowych Zamawiającego w godzinach od 14:00 do 15:00.2. Odbiór przesyłek z biur Zamawiającego mieszczących się w:a) Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28b) Bytowie, ul. Zakładowa 4c) Malborku, ul. Wołyńska 19d) Słupsku, Al. 3 Maja 44.3. Szacowana ilość i rodzaj przesyłek podane są w Załączniku 1A do SWZ, który jest jednocześnie Formularzem cenowym.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w Załączniku 1A do SWZ oraz Załączniku nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.5. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896), zwanej dalej „Prawem pocztowym”. 6. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby pracownicy operacyjni wykonując prace polegające na bezpośrednim wykonywaniu czynności tj. zajmujących się przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek pocztowych oraz obsługą korespondencji w placówkach pocztowych, spedycją i transportem, czynnościami ekspedycyjno-rozdzielczymi, zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

PRU.WOP.260.6.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00214302/01 z dnia: 2022-06-20
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-21 10:00
Po zmianie:
2022-06-30 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-21 10:30
Po zmianie:
2022-06-30 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-07-20
Po zmianie:
2022-07-29UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00221818/01 z dnia: 2022-06-23
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych, na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2022 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896), zwanej dalej „Prawem pocztowym”, obejmujące swoim zakresem w szczególności:
a) przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek listowych i paczek pocztowych w obrocie krajowym (na terenie całego kraju, tj. na obszarach miejskich i wiejskich) i zagranicznym, w tym przesyłek rejestrowanych;
b) zwracanie Zamawiającemu przesyłek listowych i paczek pocztowych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy - zgodnie z obowiązującymi przepisami, z podaniem przyczyny niedoręczenia;
c) doręczenie do siedziby Zamawiającego potwierdzeń odbioru przesyłek po ich skutecznym doręczeniu a także zobowiązanie Wykonawcy do odbierania z siedziby Zamawiającego raz dziennie, od poniedziałku do piątku, oprócz sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, przesyłek listowych i paczek pocztowych Zamawiającego w godzinach od 14:00 do 15:00.
2. Odbiór przesyłek z biur Zamawiającego mieszczących się w:
a) Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28
b) Bytowie, ul. Zakładowa 4
c) Malborku, ul. Wołyńska 19
d) Słupsku, Al. 3 Maja 44.
3. Szacowana ilość i rodzaj przesyłek podane są w Załączniku 1A do SWZ, który jest jednocześnie Formularzem cenowym.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w Załączniku 1A do SWZ oraz Załączniku nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896), zwanej dalej „Prawem pocztowym”.
6. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby pracownicy operacyjni wykonując prace polegające na bezpośrednim wykonywaniu czynności tj. zajmujących się przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek pocztowych oraz obsługą korespondencji w placówkach pocztowych, spedycją i transportem, czynnościami ekspedycyjno-rozdzielczymi, zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych, na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2022 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896), zwanej dalej „Prawem pocztowym”, obejmujące swoim zakresem w szczególności:
a) przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek listowych i paczek pocztowych w obrocie krajowym (na terenie całego kraju, tj. na obszarach miejskich i wiejskich) i zagranicznym, w tym przesyłek rejestrowanych;
b) zwracanie Zamawiającemu przesyłek listowych i paczek pocztowych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy - zgodnie z obowiązującymi przepisami, z podaniem przyczyny niedoręczenia;
c) doręczenie do siedziby Zamawiającego potwierdzeń odbioru przesyłek po ich skutecznym doręczeniu a także zobowiązanie Wykonawcy do odbierania z siedziby Zamawiającego raz dziennie, od poniedziałku do piątku, oprócz sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, przesyłek listowych i paczek pocztowych Zamawiającego w godzinach od 14:00 do 15:00.
2. Odbiór przesyłek z biur Zamawiającego mieszczących się w:
a) Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28
b) Bytowie, ul. Zakładowa 4
c) Malborku, ul. Wołyńska 19
d) Słupsku, Al. 3 Maja 44.
3. Szacowana ilość i rodzaj przesyłek podane są w Załączniku 1A do SWZ, który jest jednocześnie Formularzem cenowym.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w Załączniku 1A do SWZ oraz Załączniku nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896), zwanej dalej „Prawem pocztowym”.
6. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby pracownicy operacyjni wykonujący prace polegające na bezpośrednim wykonywaniu czynności tj. zajmujących się przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek pocztowych oraz obsługą korespondencji w placówkach pocztowych, spedycją i transportem, czynnościami ekspedycyjno-rozdzielczymi, zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę , jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00227112/01 z dnia: 2022-06-28
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-30 10:00
Po zmianie:
2022-07-07 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-30 10:30
Po zmianie:
2022-07-07 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-07-29
Po zmianie:
2022-08-05
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000, 64112000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9085818 2022-08-11
godz. 10:00
INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytut Badawczego przez okres 36 miesięcy Przedmiotem zamówienia jest ...
9047895 2022-08-11
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Realizacja Usługi G, kurs 14/2DR05 Numer referencyjny: CZ.26.392.2022.DTZ Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi G, polegającej na przewożeniu Przesyłe...
9095208 2022-08-16
godz. 09:00
ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze i jego podległych Poradni
9002536 2022-08-16
godz. 12:00
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W WARSZAWIE Świadczenie przez Wykonawcę usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie korespondencji wychodzącej z Biura do spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Dro...
9092256 2022-08-17
godz. 13:00
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Dzielnicy Praga Północ. 1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych polegających na przyjmowan...
9098811 2022-08-18
godz. 11:00
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W WARSZAWIE Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz odbierania z siedziby ZTM (04...
9048216 2022-08-19
godz. 10:00
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi kurierskiej w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego.2. Usługa kurierska obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie ...
9077337 2022-08-19
godz. 10:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Wykonywanie usługi kolportażu polegającej na doręczaniu czasopisma samorządowego województwa łódzkiego do skrzynek pocztowych (jeden egzemplarz do jednej skrzynki) oraz prowadzeniu k...
9071860 2022-08-22
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Usługa Poczty Firmowej w Krakowie Numer referencyjny: CZ.26.440.2022.DTW Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Poczta Firmowa (usługa F) dla Regionu Dystrybucji Kraków. Usłu...
9086519 2022-08-29
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Usługa G - przewóz ładunku pocztowego na kursach wewnątrz węzłowych na 17 zadaniach Numer referencyjny: CZ.26.435.2022.DTPŁ Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiaj...