Przetarg 8523457 - Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie...

   
Analizuj Zamówienie 8523457 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-10
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych -
wiadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Usługa będzie realizowana zgodnie z przepisami:a) Ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz.U. z 2020 poz. 1041),b) Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz.U. z 2020r. poz. 1026),c) Regulaminem świadczenia powszechnych usług pocztowych,d) innymi aktami prawnymi związanymi z realizacją usług będących przedmiotem umowy wydawanych na podstawie ustawy, rozporządzenia lub regulaminu.2. Ilość i rodzaj przesyłek opisana w załączniku nr 1 – formularz cenowy, podana ilość jest szacunkowa. Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnej ilości poszczególnych przesyłek.3. Wspólny słownik zamówień publicznych(CPV): 64110000-0 Usługi pocztowe.4. Sposób realizacji zamówienia.:a) Wykonawca będzie odbierał przesyłki we własnym punkcie odbioru przesyłek.b) Wykonawca zobowiązany jest posiadać punkt odbioru przesyłek na terenie miejscowości Zakrzew. Wykonawca zapewnia, że punkt będzie czynny minimum w godzinach otwarcia Urzędu Gminy Zakrzewc) Wykonawca będzie informował niezwłocznie Zamawiającego o zmianie adresu punktu odbioru przesyłek na piśmie, co nie będzie stanowiło zmiany umowy. d) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przesyłek do wyekspediowania raz dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach między 13:00-14:00. e) Przekazanie przesyłek przez Zamawiającego do nadania oraz doręczanie przesyłek zwracanych do siedziby Zamawiającego następuje na zasadach określonych w przepisach wymienionych w § 1umowy.f) Przyjęcie przesyłek do nadania przez Wykonawcę oraz doręczanie przesyłek zwracanych do siedziby

ZP.271.1.10.2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00275538/01 z dnia: 2021-11-19
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-11-22 09:00
Po zmianie:
2021-11-25 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-11-22 11:00
Po zmianie:
2021-11-25 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-12-20
Po zmianie:
2021-12-23
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8557669 2021-12-06
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W CHOJNICACH Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Starostwa Powiatowego w Chojnicach w obrocie krajowym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo po...
8556565 2021-12-06
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY ŚWIĘTOCHŁOWICE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę na rzecz Zamawiającego u...
8559040 2021-12-06
godz. 10:30
URZĄD MIASTA TYCHY „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Tychy w obrocie krajowym i zagranicznym” II Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zak...
8575029 2021-12-07
godz. 08:00
LOTOS OIL SP. Z O.O. Transport autocysternowy oleju smarowego na trasie Czechowice- Dziedzice- Szczepańcowa 38-457
8558763 2021-12-07
godz. 10:30
URZĄD MIASTA I GMINY KOLUSZKI Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koluszkach w 2022 roku. 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i do...
8564508 2021-12-08
godz. 09:00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAKOWIE świadczenie usług pocztowych Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa społeczna polegająca na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w trybie ekonomicznym i pi...
8565877 2021-12-08
godz. 10:00
URZĄD GMINY ŚWIERKLANIEC Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Świerklaniec w 2022r. 2) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym ...
8565565 2021-12-09
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI "Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15" Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w z...
8570024 2021-12-09
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonaw...
8569628 2021-12-10
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY MYŚLENICE Usługi pocztowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:1. Przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne S (do 500 g) w ilości: 2200;2. Przesyłki listowe nierejestrowane priorytetowe S (do 5...