Zlecenie 7668881 - Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu...

   
Zamówienie 7668881 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-09-01
przedmiot zlecenia
Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dla uczestnikó
w/czek Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020 wspófinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanych do 7 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami o znacznym stopniu niepclnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w łącznym wymiarze 1 680 godzin w ramach całej umowy tj. średnio 240 godzin na 1 Uczestnika/czkę w godzinach wskazanych przez Zamawiającego w okresie nie wcześniej niż od dnia 18.09.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Czas świadczenia usług oznacza czas wykonywania zleconego zakresu usług. Zamawiający zastrzega, że do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do miejsca świadczenia usług. 1 godzina oznacza 60 min. Zamawiający przewiduje zlecenie do 240 godzin usług opieki wytchnieniowej dla 1 członka rodziny lub opiekuna osoby niepełnosprawnej. Ilość godzin może ulec zmianie (pomniejszeniu) wr zależności od potrzeb uczestnika/czki programu.
Przedmiot zamówienia podzielono na siedem części, po jednej dla każdego z uczestników, tj.
Zadanie I - uczestnik nr 1- osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności Zadanie II - uczestnik nr 2 - osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności Zadanie III - uczestnik nr 3 - osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności Zadanie IV - uczestnik nr 4 - osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności Zadanie V - uczestnik nr 5 - dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności Zadanie VI - uczestnik nr 6 - osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności
Zadanie VII - uczestnik nr 7 - osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności
W postępowaniu Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
branża Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża usługi opiekuńcze
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się