Zlecenie 7336051 - Świadczenie usług hotelowych w formie noclegu wraz ze...

   
Analizuj Zamówienie 7336051 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-13
przedmiot zlecenia
Świadczenie usług hotelowych w formie noclegu wraz ze śniadaniami w formie bufetu, wliczonymi w cenę pokoju, dla grupy 47 ucze
stników projektu oraz 2 opiekunów, biorących udział w szkoleniu w Wojskowej Akademii Technicznej w terminie 01-05.06.2020 r.
Wykonawca zadania zobowiązuje się do:
• zapewnienia noclegów dla 47 (czterdziestu siedmiu) uczestników projektu w pokojach dwuosobowych z łazienką oraz z oddzielnymi łóżkami dla każdej z osób;
• zapewnienia noclegów dla 2 (dwóch) opiekunów w pokojach dwuosobowych
z łazienką oraz z oddzielnymi łóżkami dla każdej z osób;
• zapewnienia śniadania podawanego w formie bufetu dla uczestników projektu oraz opiekunów-49 osób.
3. Lokalizacja:
1. Zamawiający wymaga aby Hotel położony był w Warszawie (woj. Mazowieckie)
w maksymalnej odległości do 10 km od Wojskowej Akademii Technicznej, tak by dojazd na warsztaty komunikacją miejską nie zajmował dłużej niż 30 minut.
2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie usługi tj. zakwaterowanie oraz wyżywienie
w postaci śniadań zlokalizowane były w miejscy realizacji zamówienia, w jednym budynku.
3. Hotel posiada w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia (w jednym budynku) odpowiednią liczbę pokoi umożliwiającą zakwaterowanie uczestników projektu oraz ich opiekunów-łącznie 49 osób.
4. Hotel jest w stanie zrealizować przedmiot zamówienia w swojej siedzibie, zgodnie
z adresem, przy czym miejsce realizacji zamówienia stanowi jeden zwarty budynek będący własnością Hotelu.
4. Wymagania wobec wykonawcy i usługi hotelowej.
4.1. Wykonawca musi posiadać:
a) odpowiednią wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonywania działalności;
b) wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowane doświadczenie oferenta w zakresie świadczenia usług hotelowych dla grup szkoleniowych, w okresie ostatnich 3 lat - min. 3 usługi;
c) być właścicielem obiektu lub zobowiązany jest przedstawić dokument np. umowę
z właścicielem obiektu, w której właściciel wyraża zgodę na dysponowanie jego majątkiem lub działanie w jego imieniu.
UWAGA:
Doświadczenie będzie weryfikowane na podstawie wykazu zrealizowanych usług (załącznik nr 2) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia i dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy (np.: referencje, umowy, zaświadczenia).
4.2. Wymagania wobec usługi hotelowej:
a) cena pokoju musi uwzględniać śniadanie podane w formie bufetu oraz wszelkie dodatkowe opłaty np. klimatyczne, uzdrowiskowe lub inne wymagane;
b) pokoje w których zakwaterowani będą uczestniczy projektu oraz opiekunowie mają ten sam standard;
c) hotel jest pozbawiony barier architektonicznych w stosunku do osób niepełnosprawnych ruchowo;
d) hotel zakwateruje uczestników szkolenia zgodnie z wytycznym, które zostaną przekazane przez Zamawiającego co najmniej 5 dni przed planowanym terminem przybycia;
e) hotel udostępni nieodpłatnie uczestnikom przedmiotu zamówienia posiadaną
w obiekcie strefę rekreacyjną;
f) posiłki w ramach śniadań muszą być przygotowywane w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia-catering nie jest możliwy-a nadto uwzględniać produkty ze wszystkich grup: produkty zbożowe, warzywa i owoce, mleko i jego przetwory, produkty dostarczające pełnowartościowego białka.
branża Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport
podbranża hotelarstwo
kody CPV 55100000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się