Przetarg 8371560 - Świadczenie usług certyfikacyjnych wraz z dostawą...

   
Analizuj Zamówienie 8371560 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-09-02
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług certyfikacyjnych wraz z dostawą urządzeń do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych.

ZP-P-
I.271.66.2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00173236/01 z dnia: 2021-09-07
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-09-10 10:00
Po zmianie:
2021-09-14 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-09-10 12:00
Po zmianie:
2021-09-14 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-10-09
Po zmianie:
2021-10-13UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00177686/01 z dnia: 2021-09-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia Przed zmianą:
Świadczenie usług certyfikacyjnych wraz z dostawą urządzeń do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych.
Po zmianie:
Zakres zamówienia obejmuje:
1. wydawanie, minimalnie 50 maksymalnie 500, zestawów do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, które będą miały dwa lata ważności oraz świadczenie kwalifikowanych usług certyfikacyjnych związanych z wydaniem i obsługą certyfikatów kwalifikowanych;
2. odnawianie, minimalnie 800 maksymalnie 1200, posiadanych przez Zamawiającego certyfikatów kwalifikowanych na nowe certyfikaty, które będą miały dwa lata ważności.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-09-14 10:00
Po zmianie:
2021-09-15 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-09-14 12:00
Po zmianie:
2021-09-15 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-10-13
Po zmianie:
2021-10-14
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża usługi informatyczne
kody CPV 79132100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się