Zlecenie 7393427 - Świadczenie grupowych szkoleń zawodowych: Sprzedawca z...

   
Analizuj Zamówienie 7393427 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-19
przedmiot zlecenia
Świadczenie grupowych szkoleń zawodowych: Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i programów magazynowych

Przedmiotem zamówi
enia jest świadczenie usług w postaci indywidualnych i grupowych szkoleń zawodowych zgodnych z Indywidualną Ścieżką Reintegracji:

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i programów magazynowych (dla 5 osób)

dla uczestników projektu „Teraz AKTYWIZACJA”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Teraz AKTYWIZACJA” realizowanego przez Fundację Możesz Więcej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Cel zamówienia Efektem szkoleń będzie nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych przez Uczestników Projektu. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci indywidualnych i grupowych szkoleń zawodowych zgodnych z Indywidualną Ścieżką Reintegracji:

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i programów magazynowych (dla 5 osób)

dla uczestników projektu „Teraz AKTYWIZACJA”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Teraz AKTYWIZACJA” realizowanego przez Fundację Możesz Więcej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80500000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Świętokrzyskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się