Przetarg 7246792 - Sprzedaż i dostawa implantów neurochirurgicznych dla...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7246792 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-12-20
przedmiot ogłoszenia
Sprzedaż i dostawa implantów neurochirurgicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu Numer
referencyjny: SzP.ZP.271.114.19
Grupa 1. Stabilizacja zęba obrotnika śrubą kompresyjną z dostępu przedniego KOMIS1 Śruby kaniulowane (średnica wewnętrzna 1,3mm), kompresyjne (z gwintem na przedniej części śruby długości 12mm), samorozwiercające. Śruby o średnicy gwintu Ø 3,5mm, średnicy rdzenia Ø 2,4mm, średnicy trzonu 2,5mm. Średnica główki śruby 6,0mm z gniazdem heksagonalnym szerokości 2,5mm pod śrubokręt. Długość śrub 36-50mm (skok co 2mm), dostępne w dwóch powtórzeniach. szt 6
GRUPA 2 Stabilizacja piersiowo-lędźwiowa krótkoodcinkowa KOMISStabilizacja śrubowo-hakowa z dostępu tylnego w tym:1 Śruby transpedikularne “tulipanowe” mono-i poliaxialne o gwincie konikalnym (stożkowy rdzeń), długości śrub od 25 do 55mm, średnice śrub od 4 do 8mm z elementem blokującym LUB Haki niskoprofilowane pedikularne i laminarne, haki z długim gwintem („z długimi ramionami”) z elementem blokującym szt 4322 Belki z możliwością fiksacji pod różnym kątem w stosunku do śruby-haka, z możliwością mocowania od góry w osi śruby, haka, długości od 40 do 500 mm szt 2163 Łączniki poprzeczne (komplet), łączniki równoległe – domino, łącznik typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby. Materiał: tytan. Wszystkie implanty (haki, śruby tulipanowe monoaxialne i poliaxialne i wyciągowe) blokowane jednym identycznym elementem blokującym szt 1084 Klatki międzytrzonowe:— Kształt prostopadłościenny— Różne długości (min. 2 -20mm, 25mm) i wysokości klatek (min.6)— Markery umożliwiające ocenę położenia w trakcie i po implantacji— Kształt klatek umożliwiający odtworzenie lordozy lędźwiowej w co najmniej trzech ustawieniach kątowych (00, 40, 80)— Materiał: klatki PEEK szt 5
GRUPA 3 Stabilizacja piersiowo-lędźwiowa w osteoporozie i chorobach nowotworowych kręgosłupa z możliwością augmentacji cementem bioprzebudowywalnym KOMISStabilizacja śrubowo-hakowa z dostępu tylnego:— wszystkie implanty (haki, śruby tulipanowe monoaxialne i poliaxialne, kaniulowane, kaniulowane osteoporotycznie i wyciągowe) blokowane jednym identycznym elementem blokującym— mocowanie belki od góry w osi śruby, haka— śruby długości 20 do 55mm— średnice śrub od 4 do 8mm— możliwość fiksacji belki pod różnym kątem w stosunku do śruby-haka— możliwość zastosowania haków niskoprofilowych pedikularnych poliaxialnych i laminarnych różnych typów— możliwość zastosowania haków z długim gwintem (z „długimi ramionami”)— materiał tytan1 Śruby transpedikularne „tulipanowe” mono- i poliaxialne szt 62 Śruby transpedikularne „tulipanowe” wyciągowe szt 63 Śruby transpedikularne poliaxialne tulipanowe kaniulowane i kaniulowane osteoporotyczne z „sitowym” rdzeniem umożliwiającym rozprowadzenie cementu wokół śruby szt 64 Łącznik typu luer do podłączenia zestawu do podawania cementu do śruby transpedikularnej tulipanowej poliaxialnej szt 65 Haki tulipanowe laminarne i pedicularne multiaxialne szt 66 Haki tulipanowe multiaxialne wyciągowe szt 67 Belki różnej długości od 40 do 500mm szt 38 Łączniki poprzeczne, łączniki równoległe –domino, łączniki typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby szt 3
Grupa 4. Zestawy umożliwiające przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w przypadku złamań patologicznych i nowotworów KOMIS1 Zestaw do vertebloplastyki:— trokar do nakłucia trzonu— igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego min. 3 różne średnice 10G, 11G, 13G, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy- stożkowe i jednostronnie ścięte— sterylne urządzenie mieszająco-podające, zasilane baterią, pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnienie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania— strzykawka z możliwością podania do 14ml cementu— w zestawie 40cm długości giętki prowadnik zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania rtg— cement o podwyższonej lepkości i gęstości (konsystencja pasty do zębów), zawierający środek cieniujący-minimum 20g— czas podawania cementu powyżej 10 min1 komplet składa się z:A/Mieszadło z podajnikiem oraz miękkim przewodem 1sztB/Igła z trokaremC/Cement kostny ze środkiem cieniującym 20g 1szt
GRUPA 5 Zestaw do przezskórnej rekonstrukcji wysokości trzonu kręgowego KOMISMałoinwazyjny zestaw do plastyki trzonów kręgosłupa— Jednorazowy, owalny, rozprężalny implant do anatomicznej repozycji trzonów dostępny w trzech średnicach: 4.2; 5.0; 5.8 wykonany ze stopu tytanu, dostarczany w sterylnych opakowaniach— Implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie wymagające montażu przed implantacją— W zestawie cement kostny o standardowej lub podwyższonej gęstości i lepkości, gotowy do implantacji zaraz po wymieszaniu— Możliwy czas podawania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 23oC – minimum 18 minut— Cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast siarczan baru lub dwutlenek cyrkonu)— Mieszalnik wraz z podajnikiem z mechanizmem tłokowym— Zestaw składa się z jednorazowych, sterylnych narzędzi oraz implantów— W komplecie do implantacji:• 2 igły do nasady trzonu• 2 druty Kirschnera z ostrym lub tępym zakończeniem• 1 kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą• 1 wolna kaniula robocza od drugiej nasady• 1 sterylny przymiar implantu• 2 tytanowe implanty osadzone na podajnikach• 2 podajniki cementu z trokarem do wprowadzenia cementu o pojemności min. 0,9cc• 1 cement• 1 mieszalnik cementu szt 10
GRUPA 6 Stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa KOMIS1 Proteza trzonu odcinka szyjnego - materiał:stop tytanuKomplet: 1 proteza trzonu szyjnego bez daszków oporowych. 1 opakowanie granulatu kości, w tym:Proteza trzonu odcinka szyjnego posiadająca postać perforowanego walca. Konstrukcja sprzyjająca przerostom kostnym, umożliwiająca wstępne wypełnienie gruzem kostnym lub substytutem kości.-długości od 15-60mm ze skokiem co 5mm, średnica 10 i 12mm szt 8Substytut kostny op 402 Stabilizacja potyliczno-szyjna z dostępu tylnego- materiał: stop tytanuKomplet: 2 kotwice do potylicy (lub haki), 4 kotwice do odcinka szyjnego (haki lub śruby), 2 wsporniki potyliczno-szyjne, 1 łącznik poprzeczny. W zestawie muszą znajdować się również haki potyliczne i szyjne, wieloosiowe śruby szyjne. Osadzanie pręta od góry, blokowanie prętów w kotwicach, hakach, śrubach z pomocą mechanizmu zabezpieczającego, w tym:A/Kotwice do odcinka potylicznego długośc od 4 do 8mm lub haki dostosowane do odcinka C1-C2 oraz C3-C7 szt. 10B/ Kotwice do odcinka szyjnego długośc od 4 do 8mm lub haki dostosowane do odcinka C1-C2 oraz C3-C7 lub śruby szyjne wieloosiowe o średnicach od 3,5 do 4mm i długościach od 10 do 50mm, stopniowane co 2mm szt 20C/ Pręty dopasowane anatomicznie do pogranicza potyliczno-szyjnego o długościach w odcinku szyjnym od 50 do 160mm, a w odcinku potylicznym od 30 do 40mm szt 10D/ Łączniki poprzeczne składające się z pręta poprzecznego oraz dwóch zaczepów hakowych. w zakresie długości 35-65mm stopniowane co 5mm szt 5
Grupa 7 Stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego -CAGE z kolcami i z wypełnieniem w postaci bloczka KOMIS1 Stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego – CAGE z kolcami i z wypełnieniem w postaci bloczka, materiał: PEEK, substytut kości Wsuwana proteza dysku szyjnego. Proteza dostosowana pod względem geometrii do anatomii i fizjologii odcinka szyjnego kręgosłupa, odzwierciedlająca kształtem obrys trzonu. Posiadająca kierunkowe, karbowane płaszczyzny górne stykające się z trzonami, zabezpieczające przed przesuwaniem i dyslokacją po umieszczeniu w przestrzeni międzytrzonowej. Zastosowanie wypukłych płaszczyzn pozwala na pełniejsze dopasowanie do konkretnej sytuacji w polu operacyjnym. Implant wyposażony w 4 specjalne „kolce”, pełniące rolę znaczników/markerów radiologicznych odpowiednio rozmieszczone na płaszczyznach karbowanych, zapewniające dodatkowe zakotwiczenie w blaszkach granicznych trzonów, zwiększające pewność mocowania.Protezy w kilku rodzajach wykonania obejmując w danym rodzaju pełny typoszereg wymiarowy od 4 do 10mm. Dyski dostępne z prostymi płaszczyznami, jednostronnie wypukłe, obustronnie wypukłe. W zestawie syntetyczny substytut kości w postaci bloczka do wypełniania protezy z czysto fazowego beta-trójwapniowego fosforanu. Bloczki dopasowane kształtem do protezy.Komplet:1 klatka na operowany poziom, 1 bloczek substytutu dopasowany kształtem do implantu.A/Stabilizacja międzytrzonowa szyjna szt 100B/Substytut kostny szt 100
Grupa 8. Proteza trzonów szyjnego odcinka kręgosłupa materiał PEEK KOMIS1 Implant służący do protezowania trzonów odcinka szyjnego kręgosłupa z dojścia przedniego o anatomicznym kształcie odzwierciedlającym kształt trzonów, wykonany z materiału PEEK. Wysokość protezy od 16 do 50mm ze skokiem co 2mm oraz od 50 do 90mm ze skokiem co 5mm. Minimum dwie średnice protez. Proteza oprócz „ząbkowanych” powierzchni wyposażona w 4 kolce tytanowe wbijane w blaszki graniczne trzonu, celem dodatkowego zabezpieczenia przeszczepu przed wysuwaniem. Możliwość wypełnienia protezy kością autogenną lub sztucznym substytutem kości. Proteza wyposażona w ruchomy element do współpracy z narzędziem implantacyjnym oraz do połączenia z płytką szyjną. Profil implantu dopasowany do fizjologicznej lordozy odcinka szyjnego kręgosłupa. Skład kompletu: 1 proteza trzonu odcinka szyjnego szt 5
Grupa 9 Przezskórna stabilizacja kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego z jednoczasową dynamiczną stabilizacją międzytrzonową w technice TLIF – KOMIS1 Przezskórna stabilizacja kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego z jednoczasową dynamiczną stabilizacją międzytrzonową w technice TLIF:— system przeznaczony do osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego w urazach, zmianach zwyrodnieniowych oraz niestabilnościach w technikach otwartych oraz małoinwazyjnych— pręt o średnicy 5,4mm— śruby kręgowe wieloosiowe w średnicach od 4 mm do 8 mm stopniowane co 1 mm oraz długościach od 25 mm do 80 mm stopniowane co 5 mm— śruby kręgowe kaniulowane w średnicach od 5 mm do 7 mm stopniowane co 1 mm oraz długościach od 30 mm do 60 mm, stopniowane co 5 mm— śruby kręgowe ze stożkowym początkiem części gwintu kostnego (min. 1/3 długości gwintu) ułatwiające wprowadzenie i pilotowanie śruby w nasadzie i cylindryczną częścią mocującą w nasadzie— śruby ruchome z 50 stopniowym zakresem ruchomości— pręty wstępnie profilowane w długościach od 30 do 90 mm— do stabilizacji długoodcinkowych pręty proste w długościach od 100 do 550 mm— wieloosiowy łącznik poprzeczny z możliwością blokady kąta— niski profil systemu: całkowita wysokość łba śruby 14 mm, 3,8 mm powyżej pręta— średnica łba śruby 14 mm— element blokujący z ujemnym kątem pióra gwintu, zwiększający siłę mocowania oraz ułatwiający wprowadzenie— w zestawie instrumentarium wielorazowego użytku umożliwiające przygotowanie nasady oraz przezskórną implantacje śrub kręgowych bez konieczności stosowania drutów Kirschnera— zestaw narzędzi wyposażony w system rozwieraczy do tkanek miękkich do technik małoinwazyjnych mocowany bezpośrednio na śrubach kręgowych— zestaw rozwieraczy pozwalający na jednoczasową dystrakcję międzytrzonową trzonów kręgowych oraz rozwarcie i utrzymanie tkanek miękkichSkład zestawu: 4 śruby, 2 prętyŚruba kręgowa wieloosiowa szt 10Pręt kręgosłupowy ø 5,4 szt 42 system przeznaczony do wewnętrznej międzytrzonowej stabilizacji dynamicznej kręgosłupa lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego w technice TLIF w mianach zwyrodnieniowych oraz niestabilnościach:Sterylne klatki międzytrzonowe do techniki TLIF w wysokościach od 8 mm do 14 mm, dostarczane bez wypełnienia lub z wypełnieniem w postaci sterylnej pasty z nanokrystalicznego trójfosforanu wapnia i hydroksyapatytu— materiał PEEK— obły kształt powierzchni w projekcji strzałkowej zwiększający powierzchnie kontaktu z powierzchniami trzonów oraz odwzorowujący anatomię przestrzenie międzytrzonowej— niesymetryczna, bananowa budowa klatki w projekcji poprzecznej zapewniające lepsze wypełnienie przestrzeni międzykręgowej oraz umożliwiająca implantacje w technice TLIF— implanty zapewniające dynamiczną mikroruchomość poprzez specjalnie opracowaną szczelinę na bocznej, pionowej ścianie klatki— znaczniki radiologiczne pozwalające na określenie położenia implantu w obrazie RTG— wieloosiowy uchwyt implantu pozwalający na jego dowolne repozycjonowanie i blokowanie w dowolnym czasie w trakcie procedury implantacjiSkład zestawu: 1 klatka międzytrzonowa, 1 wypełnienie kostneKlatka międzytrzonowa TLIF szt 1Wypełnienie kostne 1,0 ml szt 1
Grupa 10. Stabilizacja międzywyrostkowa dynamiczna KOMIS1 Implant wykonany z materiału typu PEEK— Założenie implantu nie powoduje uszkodzenia więzadła tylnego wyrostków kolczystych— Dostęp jednostronny— Implantacja za pomocą samo-rozprężenia, mechanizm klamrowy— Implantacja nie wymaga dodatkowych mocowań— Implant jednoelementowy bez dodatkowych elementów blokujących i zamykających podczas implantacji— Implanty dostępne w dwóch rozmiarach szerokości: małym(12mm) i średnim(15mm)— Każdy rozmiar dostępny w różnych wysokościach od 8mm do 16 mm, stopniowane co 2mm— Budowa jednoelementowa z zawartym znacznikiem widocznym z badaniach RTG i MRI— Implanty dostarczane w sterylnym opakowaniu – data ważności nie krótsza niż 12 miesięcy od chwili dostarczenia szt 400
Grupa 11 Zestaw do stabilizacji przedniej odcinka szyjnego KOMIS1 Śruby oraz płyty wykonane ze stopu tytanuImplant wyposażony w system blokowania śrub zabezpieczajacy przed wykręceniem z możliwością powtarzaniaDuża przestrzeń wewnętrzna implantu umożliwiająca wypełnieniem wiórami kostnymi lub substytutem kostnym1a Płyty wyprofilowane w linii podłuznej i poprzecznej z mozliwością dodatkowego doginania podczas zabiegu.— Płyty 1 poziomowe o długościach od 8- 20 mm ze skokiem co 1 mm,— Płyty 2 poziomowe o długosciach 20-40 mm ze skokiem co 2 mm— Płyty 3 poziomowe o długosciach 36-66 mm ze skokiem co 3mm— Płyty 4poziomowe o długosciach 52-88 mm ze skokiem co 4mm szt. 301b Śruby samogwintujące i samonawiercające o średnicy 4,0 mm oraz 4,5 mm o długościach od 12 mm do 20 mm z możliwością osadzania pod stałym lub zmiennym kątem z nachyleniem do 30 stopni szt. 1502 Klatka międzytrzonowa do kręgosłupa szyjnego z dostępu przedniegoKomplet 1 klatka 1 substytut kości o poj. 1cc2a Klatka międzytrzonowa ACIF wykonana z materiału PEEK OPTIMA, anatomiczny kształt klatki odtwarzający krzywiznę kręgosłupa szyjnego, łukowata górna powierzchnia klatki. Wysokość klatki stopniowana co 1mm, w zakresie wysokości od 4 mm do 9 mm. Klatka o min. dwóch rozmiarach: 13x14 mm, 15x16 mm. Karbowanie powierzchni stycznych w celu zapobieżenia wysuwania się implantu i optymalizacji kotwiczenia w blaszkach granicznych. Implant posiadający 6 tytanowych kolców (po 3 na każdej powierzchni stycznej) umożliwiających optymalne osadzenie implantu w miejscu wszczepu i jednocześnie ocenę w RTG jego umiejscowienia, duża przestrzeń wewnętrzna implantu z możliwością wypełnienia wiórami kostnymi lub substytutem kostnym. Klatki dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach szt. 302b Syntetyczny substytut kostny na bazie hydroksyapatytu dostarczany osobno w gotowej do użycia w formie pasty w sterylnej strzykawce o pojemności 1cc szt. 10
Grupa 12 System stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa KOMIS1 System stabilizacji odcinka piersiowo - lędźwiowego śrubami transpedikularnymi i/lub pasami wieloosiowy - zarówno śruby, płytki, jak i haki są poliaksjalne.— System wprowadzany od góry, pozwalający na łączenie z prętem w pewnej odległości od kręgosłupa— umożliwiający korekcję 3D wykonywana poprzez progresywne rozłożenie nacisków na wszystkich zaczepach przy pomocy techniki jednoczesnego przesunięcia na dwóch prętach— System składający się z:Śrub transpedikularnych, pasmNakrętek,Prętów,ŁącznikówMożliwość konturowania prętów fabrycznie (u producenta) przed operacją pod założony plan operacyjny (korekcja krzywizn) i indywidualną anatomię pacjenta (tzw personalizowany implant) w cenie implantu— na ukształtowanych przedoperacyjnie prętach zaznaczane położenie skrajnych śrub1a WIELOOSIOWA ŚRUBA TRANSPEDIKULARNA/ OFFSETOWA Śruby transpedikularne znakowane kolorem oraz dodatkowo średnica i długość oznaczone na elemencie gwintowanym. Średnica śrub od 4,5 do 7,5 mm, ze skokiem co 1 mm; długość śrub od 30 do 55 mm, ze skokiem co 5 mm. (Możliwość użycia offsetowych śrub transpedikularnych celem blokowania możliwego przesunięcia (np. kręgozmyk) podczas wyrównywania pręta na głowie śruby. Łeb śruby jest podniesiony o dodatkowe 5 mm. Średnica śrub offsetowych 5,5 lub 6,5 mm, długość od 30 do 50 mm, ze skokiem co 5 mm szt 101b ŁĄCZNIK DO PRĘTA Z NAKRĘTKĄ -(montowane obligatoryjnie ze śrubą,nakrętką i prętem) szt 101c PRĘT Pręty wykonane ze stopu tytanowego (Ti6Al4V ELI) o dwóch średnicach: Ř5,5 mm i Ř6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Dostępne giętkie pręty do określania długości i kształtu prętów właściwych. Mozliwość zamowienia preta wygietego pod danego pacjent(spersonifikowanego) w oparciu o Sagittal Balance szt 51d Poprzeczki łączące pręty. Systemy kompatybilne z prętami o średnicy 5,5 mm i 6,0 mm, umożliwiające łączenie poprzeczne pręt do pręta. Dostępne w rozmiarach: 22-34 mm, 34-48mm oraz 48-62 mm szt. 51e PŁYTKA KRZYŻOWA Z ZATYCZKĄ I ŚRUBAMI KRZYŻOWYMI - Śruby krzyżowe o średnicach 6,5 i 7,2 mm, dostępne w długościach od 30 mm do 55 mm (co 5 mm). Dostępne dwa specjalne wzory płytek krzyżowych:• Laserowe oznaczenie “L” wskazujące stronę lewą• Laserowe oznaczenie “R” wskazujące stronę prawą szt. 2
GRUPA 13 Zestaw do leczenia wodogłowia KOMIS1 Zastawki programowalne typu Hakim (18 stopni programowania machanizmu zastawkowego od 30 do 200 mmH2O) zintegrowana z mechanizmem antysyfonowym z drenami impregnowanymi antybiotykami szt 52 Jałowy zestaw do drenażu komorowego z komora 120 ml typu EDM zawierający:— zestaw drenażu typu EDM— dren komorowy dł 35 cm impregnowany barem z trokarem— stylet ze stali nierdzewnej— kołnierz mocujący— łącznik typu luer-lock— tępa igła rozm. 20— zatyczka— woreczek do drenażu typu EDM 700 ml— opleciony przewód przyłączeniowy— skala centymetrowa wskazująca poziom ciśnienia— zastawka kierunkowa szt 43 Łącznik do drenów kątowy, średnica wewnętrzna 1,3mm szt 24 Łącznik do drenów trójdrożny szt 25 Dren dokomorowy długości 23 cm- średnica wewnętrzna 1,3mm szt 46 Dren obwodowy, otrzewnowy długości 90 cm- średnica wewnętrzna 1,3 mm szt 47 Jałowy zestaw do drenażu lędźwiowego z komorą 120 ml typu EDM zawierający:— zestaw drenażu typu EDM— dren lędźwiowy dł 80 cm impregnowany barem z zamkniętą końcówką— igła typu TUOHY 14,9 cm dł. z końcówka HUBERTA— prowadnik drutu z ogranicznikiem— filtr— klamry do mocowania drenu— łącznik typu luer-lock z integralna zatyczka— tępa igła rozm. 20— woreczek do drenażu typu EDM 700 ml— opleciony przewód przyłączeniowy— skala centymetrowa wskazujaca poziom ciśnienia— zastawka kierunkowa szt 68 Zastawka otworowa - ograniczająca do minimum ponadnormatywny drenaż płynu CSF i utrzymująca cienienie wewnątrzkomorowe w normalnym zakresie fizjologicznym bez względu na położenie ciała pacjenta. Przepływowość 0,5; 1,0; 1,5; 2. Umożliwiająca prowadzenie badań CT i MRI- bez części metalowych, wolne od lateksu, wykonane z dwóch różnych materiałów polipropylenu i elastomeru silikonowego. Wysokość 10mm, długość bez złącza 31mm, szerokość 12 lub 16mm. Zestaw zawierający mechanizm antysyfonowy. szt 19 Zastawka do regulacji przepływu płynu CSF, konturowa standardowa, ciśnienie niskie, średnie lub wysokie, umożliwiająca prowadzenie badań CT i MRI- bez części metalowych, wolne od lateksu, wykonane z dwóch różnych materiałów polipropylenu i elastomeru silikonowego. Wysokość 7,5mm, długość bez złącza 32mm, szerokość 18mm. szt 110 Zastawka standardowa - ograniczająca do minimum ponadnormatywny drenaż płynu CSF i utrzymująca ciśnienie wewnątrzkomorowe w normalnym zakresie fizjologicznym bez względu na położenie ciała pacjenta. Przepływowość 0,5; 1,0; 1,5; 2. Umożliwiająca prowadzenie badań CT i MRI- bez części metalowych, wolne od lateksu, wykonane z dwóch różnych materiałów polipropylenu i elastomeru silikonowego. Wysokość 8mm, długość bez złącza 40mm, szerokość 16,5mm. Zestaw zawierający mechanizm antysyfonowy szt 111 Dren dootrzewnowy o długości 120 cm, mały o otwartym końcu, impregnowany barem szt 412 Łącznik prosty, nylon szt 2
GRUPGrupa 14. Sterylna matryca kolagenowa do regeneracji opony twardej - ZAKUP1 Hemostatyk uszczelniający, miękki, cienki, sprężysty i elastyczny opatrunek z Kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej skóry właściwej, pokryty powłoką z glutarenu tetraskcynoimidylu eteru pentaerytrolowego glikolu polletylenowego strona niekatywna oznaczona kwadratami z biokompatybilnego barwnika błękitu brylantowego.2,7 cm x 2,7 cm szt 54,5 cm x 4,5 cm szt 54,5 cm x 9 cm szt 5
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33184100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się