Przetarg 8333210 - Sprzedaż i dostawa ambulansu neonatologicznego wraz ze...

   
Analizuj Zamówienie 8333210 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-08-16
przedmiot ogłoszenia
Sprzedaż i dostawa ambulansu neonatologicznego wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym Numer referencyjny: Zp/250/044/2021
Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę 1 ambulans neonatologiczny ze specjalistycznym sprzętem medycznym. Przedmiot zamówienia (specjalistyczny środek transportu sanitarnego oraz wyposażenie) musi być NIEużywany oraz fabrycznie nowy. Ambulans neonatologiczny wraz z zabudową medyczną musi być wyprodukowany NIE wcześniej niż w 2021 roku. Inkubator oraz urządzenia medyczne stosowane w połączeniu z inkubatorem powinny być wyprodukowane NIE wcześniej niż 2020 r.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę 1 ambulans neonatologiczny ze specjalistycznym sprzętem medycznym. Przedmiot zamówienia (specjalistyczny środek transportu sanitarnego oraz wyposażenie) musi być nieużywany oraz fabrycznie nowy. Ambulans neonatologiczny wraz z zabudową medyczną musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku. Inkubator oraz urządzenia medyczne stosowane w połączeniu z inkubatorem powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż 2020 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia/ Formularz cenowy.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 174-453940 z dnia 2021-09-08:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę 1 ambulans neonatologiczny ze specjalistycznym sprzętem medycznym. Przedmiot zamówienia (specjalistyczny środek transportu sanitarnego oraz wyposażenie) musi być NIEużywany oraz fabrycznie nowy. Ambulans neonatologiczny wraz z zabudową medyczną musi być wyprodukowany NIE wcześniej niż w 2021 roku. Inkubator oraz urządzenia medyczne stosowane w połączeniu z inkubatorem powinny być wyprodukowane NIE wcześniej niż 2020 r.
Powinno być:
Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę 1 ambulans neonatologiczny ze specjalistycznym sprzętem medycznym. Przedmiot zamówienia (specjalistyczny środek transportu sanitarnego oraz wyposażenie) musi być NIEużywany oraz fabrycznie nowy. Pojazd bazowy musi być wyprodukowany NIE wcześniej niż w 2019 roku. Zabudowa medyczna musi być wyprodukowany NIE wcześniej niż w 2020 roku. Inkubator oraz urządzenia medyczne stosowane w połączeniu z inkubatorem powinny być wyprodukowane NIE wcześniej niż 2020 r.
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę 1 ambulans neonatologiczny ze specjalistycznym sprzętem medycznym. Przedmiot zamówienia (specjalistyczny środek transportu sanitarnego oraz wyposażenie) musi być NIEużywany oraz fabrycznie nowy. Ambulans neonatologiczny wraz z zabudową medyczną musi być wyprodukowany NIE wcześniej niż w 2021 roku. Inkubator oraz urządzenia medyczne stosowane w połączeniu z inkubatorem powinny być wyprodukowane NIE wcześniej niż 2020 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia/ Formularz cenowy.
Powinno być:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę 1 ambulans neonatologiczny ze specjalistycznym sprzętem medycznym. Przedmiot zamówienia (specjalistyczny środek transportu sanitarnego oraz wyposażenie) musi być NIEużywany oraz fabrycznie nowy. Pojazd bazowy musi być wyprodukowany NIE wcześniej niż w 2019 roku. Zabudowa medyczna musi być wyprodukowany NIE wcześniej niż w 2020 roku. Inkubator oraz urządzenia medyczne stosowane w połączeniu z inkubatorem powinny być wyprodukowane NIE wcześniej niż 2020 r., 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia/ Formularz cenowy.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 13/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 15/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 11/12/2021
Powinno być:
Data: 13/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/09/2021
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 15/09/2021
Czas lokalny: 09:30
branża Motoryzacja
podbranża samochody specjalistyczne
kody CPV 33100000, 33152000, 33190000, 34114121
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się