Zlecenie 7973585 - Sporządzenie operatu szacunkowego (w 2 egz.)...

   
Zamówienie 7973585 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-02-17
przedmiot zlecenia
Sporządzenie operatu szacunkowego (w 2 egz.) określającego wartość nieruchomości oznaczonej jako działki ewid. nr 15495/2 o
pow. 0,0332 ha i 15496/2 o pow. 0,0441 ha położonej w Nowym Targu, objętej KW nr NS1T/00032997/2 dla potrzeb postępowania o zwrot nieruchomości wywłaszczonej(GN.6821.1.2.2019.TP-W). W ramach wyceny należyokreślić:1/ aktualną wartość w/w nieruchomości według stanu, przeznaczenia i poziomu cen obowiązujących w dniu zwrotu (wyceny);2/ wartość w/w nieruchomości według stanu tej nieruchomości z dnia wywłaszczenia oraz stanu tej nieruchomości z dnia zwrotu (wyceny) przy aktualnym poziomie cen.
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się