Zlecenie 8954772 - sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności...

   
Zamówienie 8954772 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-02
przedmiot zlecenia
sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości
Skarbu Państwa, do celów ustalenia opłaty za użytkowani
e wieczyste oraz
aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste.
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9013637 2022-07-05
godz. 08:45
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. KWK BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE Wykonanie zadań związanych z usuwaniem szkód górniczych w zakresie wykonanie operatów szacunkowych szkód w uprawach, zasiewach i gruntach. Nazwa zadania: wykonanie operatów szacunkowy...
9013628 2022-07-05
godz. 09:15
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. KWK BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE Wykonanie zadań związanych z usuwaniem szkód górniczych w zakresie sporządzania koreferatów, opinii i operatów. L. p. Nazwa zadania Charakterystyka Lokalizacja Uwagi 1. koreferat do d...
8998785 2022-07-05
godz. 10:00
URZĄD MIASTA PŁOCK Sporządzenie 26 operatów szacunkowych lub opinii dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej na ulicy Borowicki...
9007217 2022-07-05
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU Wykonanie 1 operatu szacunkowego, określającego wartość nieruchomości
9010668 2022-07-08
godz. 13:00
URZĄD MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ Wykonanie 37 operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej (ulicy Czesława Miłosza w Busku-Zdroju)....
8981176 2022-07-08
godz. 14:00
OJCOWSKI PARK NARODOWY Wykonanie operatów szacunkowych - wycena służebności przesyłu -postępowanie II
8992613 2022-07-18
godz. 10:00
URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych NIEruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy i poza jej granicami (woj. mazowieckie) Numer referencyjny: ZP/JŻ/271/III-83/22 1. Przedm...
9017613 2022-07-21
godz. 15:00
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ Usługa wyceny odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, wywłaszczenie i utracone korzyści wraz z prognozą na kolejny rok dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
8999363 2022-07-27
godz. 10:00
URZĄD MIASTA ŁODZI Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości ograniczonych praw rzeczowych na NIEruchomościach w latach 2022-2024 Numer referencyjny: DSR-ZP-II.271.75.2022 1. Przedmiotem nini...
9003546 2022-08-24
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Wykonanie operatu budynku jednorodzinnego dla potrzeb banku Zlecę Wykonanie operatu szacunkowego budynku jednorodzinnego dla potrzeb banku do udzielenia kredytu. Powiat piaseczyński, gmin...