Zlecenie 7272212 - Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i...

   
Zamówienie 7272212 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-10
przedmiot zlecenia
Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicz
nego, o których mowa w art. 4 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) wraz z ewentualnymi projektami decyzji zmieniających wcześniej wydane decyzje, przy czym oferta dotyczyć ma ceny przygotowania jednej sztuki projektu decyzji według podziału opisanego
w punkcie 2 niniejszego działu.
branża Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne
podbranża zagospodarowanie przestrzenne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się