Przetarg 5084454 - Soutirage et transport des boues liquides de diverses...

   
Analizuj Zamówienie 5084454
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2017-04-25
przedmiot ogłoszenia
Soutirage et transport des boues liquides de diverses stations d'épuration de l'AIVE vers un centre de déshydratation ou un stockage intermédiaire.
L'entreprise à pour objet principal:
d'une part, le soutirage de boues d'épuration liquides, stockées dans des silos adaptés, au départ des centres de productions «stations d'épuration» et leur transport et déversement vers le(s) centre(s) de déshydratation ou stockages intermédiaires,— d'autre part, le pompage de surnageants ou boues flottantes dans certaines stations d'épuration et leur transport et déversement vers le(s) centre(s) de déshydratation ou stockages intermédiaires.Description des zones: le marché porte sur 5 aires géographiques (zones) distinctes regroupées en 3 lots distincts, avec possibilité pour le soumissionnaire de remettre prix pour un ou plusieurs lots.Délai d'exécution: le délai qui s'écoule entre la commande d'un transfert de boues/flottants et le commencement de son exécution est de maximum 3 jours ouvrables.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90513700
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Belgia
województwo realizacji
kraj organizatora Belgia
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8954074 2022-07-01
godz. 09:00
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z O.O. W OLSZTYNIE Odbiór i zagospodarowanie odpadów (poprzez ich termiczne przekształcenie) o kodzie 19 12 12 Numer referencyjny: ZGOK/PN/18/2022 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (po...
8946855 2022-07-04
godz. 10:00
ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI MZO S.A. W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Przetarg NIEograniczony na usługę odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów o kodach 191212 oraz 170904 – 3 zadania Numer referencyjny: MZO/TI/2022/4 Przedmiotem zamówienia jes...
9011347 2022-07-05
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z O.O. W RZĘDOWIE Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury
9011343 2022-07-05
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z O.O. W RZĘDOWIE Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 15 01 04 - Opakowania z metali (stal-puszka)
9008793 2022-07-05
godz. 12:00
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W ŻARACH dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach Odbir^, transport i zagospodarowanie odpadw^ o kodzie 19 09 02 ^ osady z klarowania wody^
8940170 2022-07-06
godz. 09:00
NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych, PN-70/22/EP Numer referencyjny: PN-70/22/EP Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transpo...
9008215 2022-07-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY MILÓWKA Demontaż, usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Milówka
8954021 2022-07-14
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY SOŚNICOWICE Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sośnicowice Numer referencyjny: ZP-7/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest św...
8999253 2022-07-15
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY SZPROTAWA „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie gminy Szprotawa oraz prowadzenie stacjonarnych punktów selektywnego zbierania od...
8934754 2022-07-23
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Demontaż i wywóz 2 kotłów gazowych DTG300 Zlecę demontaż i wywóz dwoch kotłów gazowych De Dietrich DTG300 o mocy około 120kW. Szacowana masa kotła około 500kg. Kotły umieszczon...