Przetarg 5190314 - Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale...

   
Analizuj Zamówienie 5190314
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2017-06-03
przedmiot ogłoszenia
Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale nell'Istituto Penale per i Minorenni di Airola — Bn –(vitto ragazzi e mensa del personale) e l'Istituto Penale per i Minorenni di Ni
sida — Napoli — (vitto ragazzi e mensa del personale) e del Centro di Prima Accoglienza di Napoli (vitto ragazzi con modalità d'asporto).
Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale nell'Istituto Penale per i Minorenni di Airola — Bn –(vitto ragazzi e mensa del personale) e l'Istituto Penale per i Minorenni di Nisida — Napoli — (vitto ragazzi e mensa del personale) e del Centro di Prima Accoglienza di Napoli (vitto ragazzi con modalità d'asporto).
branża Gastronomia, catering
podbranża usługi cateringowe
kody CPV 55511000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Włochy
województwo realizacji
kraj organizatora Włochy
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się