Przetarg 5026467 - Servicio de recogida y transporte de residuos sólidos...

   
Analizuj Zamówienie 5026467
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2017-04-01
przedmiot ogłoszenia
Servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos del Municipio de Osuna.
Servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos del Municipio de Osuna.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90511300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Hiszpania
województwo realizacji
kraj organizatora Hiszpania
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9007437 2022-06-30
godz. 09:00
PEKABEX BET S.A. W POZNANIU BB/wywóz złomu stali zbrojeniowej z Bielsko-Białej dn. 01.07.2022
8992699 2022-07-01
godz. 15:00
URZĄD GMINY ROPCZYCE Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ropczyce w 2022 rok
8999550 2022-07-04
godz. 00:00
ENEA BIOENERGIA SP. Z O.O. „Odbiór ścieków ze zbiorników gromadzących nieczystości płynne kanalizacji sanitarnej”
8988670 2022-07-06
godz. 11:00
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W RYBNIKU Załadunek, transport i zagospodarowanie skratek z tymczasowego miejsca gromadzenia tj.: oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach w ilości rocznej około 270 ton.
9004789 2022-07-07
godz. 09:30
POWIATOWE ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE W GROJCU usługa sukcesywnego odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z własnym transportem i załadunkiem na rzecz Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu 1. Przedmiot...
9005233 2022-07-07
godz. 12:00
MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W WAŁBRZYCHU „Pomoc przy czynnościach sortowania odpadów komunalnych na obiekcie MZUK Sp. z o. o. w Wałbrzychu ”
9003107 2022-07-08
godz. 14:00
URZĄD GMINY MIEJSCE PIASTOWE Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejsce Piastowe w 2022 roku.
9009715 2022-07-12
godz. 16:00
MONDI ŚWIECIE S.A. I. Transport odpadów do firmy Ekowisłą do Sulnówka (ok.7 km od Zakładu) odpadu o kodzie 03 03 10 Odpady z włókna... z mechanicznej separacji – od poniedziałku do soboty włącznie
8983838 2022-07-20
godz. 11:30
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W KONINIE SP. Z O.O. Odbiór, transport i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 z Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie Numer referencyjny: DZ.361-7/2022 Przedmiotem zamówienia je...
8999281 2022-07-25
godz. 12:00
URZĄD GMINY OPATÓW Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatów Numer referencyjny: ZPU 271.5.2022 Przedmiotem zamówienia jest realiz...