Przetarg 4517285 - Servicio de Gestión de Cartería física y digital en...

   
Analizuj Zamówienie 4517285
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2016-08-11
przedmiot ogłoszenia
Servicio de Gestión de Cartería física y digital en Madrid (3 centros), valija a nivel nacional (56 centros) y mensajería nacional e internacional.
Gestión de cartería:Cartería en Pas
eo de los Olmos (Madrid)Cartería/Recepción en las Oficinas de Gasómetro, 12Cartería/Recepción en las Oficinas de Titán, 8.Alcance:Se pretende una transformación digital de los servicios de cartería, mensajería y valija de Enagás (sustitución progresiva de procesos físicos por digitales)El proveedor deberá disponer y poner a disposición de Enagás un modelo de gestión de los servicios que permita el procesamiento de llegadas (inputs) en los formatos digital y físico. A través de la aplicación informática suministrada por el proveedor, se deberán gestionar de forma integrada los servicios de cartería (formato físico y digital), valija (formato físico y digital) y de mensajería (formato físico y digital). El modelo deberá permitir igualmente las salidas (outputs) en formato digital y físico.el proveedor deberá aportar al modelo capacidades de «Business Intelligence», analizando de forma periódica toda la información registrada en la aplicación informática del proveedor, con objeto de establecer reportes y métricas de volúmenes gestionados, costes asociados e imputación analítica, así como identificar y proponer de forma proactiva, mejoras orientadas a la optimización de costes y procesos.El proveedor deberá ser capaz de incluir entre los servicios ofertados la integración total de los servicios físicos con una plataforma digital. Entre otras funciones, cabe destacar las siguientes necesidades:— Escaneo, indexación y distribución por correo electrónico de documentación recibida.— Recepción por parte de los usuarios de imágenes de documentación directamente en el buzón de correo electrónico.— Gestión de solicitud de mensajería.— Envío de documentación tanto a empleados de Enagás como a terceros por correo electrónico.— Envío de comunicaciones electrónicas certificadas vía web.El servicio demandado requiere que el proveedor aporte una solución completa a la operativa, gestión y soporte a la toma de decisiones de la logística interna de Enagás.Por lo tanto, la solución demandada abarca la gestión, ejecución y monitorización de todas las entradas y salidas, físicas y digitales, entre los distintos empleados de Enagás así como entre Enagás y terceros.Más allá de la gestión operativa, también se requiere la aplicación de forma sistemática y automatizada de las medidas de racionalización y control presupuestario que se deriven de la toma de decisiones apoyadas en el análisis de la información y monitorización del servicio.Para asegurar los resultados requeridos, el proveedor deberá aportar una solución informática que permita la gestión de los distintos aspectos del servicio de forma centralizada y en un único almacén de datos.Servicio de valija en 56 centros de Enagás:Se realizará un servicio de entrega y otro de recogida de 53 valijas diarias (no se puede hacer la entrega y recogida en un único servicio) y 3 de 2 entregas a la semana.Mensajería en la comunidad de Madrid: se establecerán unos servicios fijos de mensajería.
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64100000, 64121000, 64122000
forma przetarg ograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Hiszpania
województwo realizacji
kraj organizatora Hiszpania
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9083982 2022-08-10
godz. 08:00
SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. W BYTOMIU „Świadczenie usług pocztowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.“ 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:1. Odbieranie i przewożenie przesyłek pocztowych za wyjątkiem prze...
9071323 2022-08-11
godz. 09:30
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA LUBELSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowyc...
9047895 2022-08-11
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Realizacja Usługi G, kurs 14/2DR05 Numer referencyjny: CZ.26.392.2022.DTZ Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi G, polegającej na przewożeniu Przesyłe...
9095208 2022-08-16
godz. 09:00
ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze i jego podległych Poradni
9092170 2022-08-16
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY Świadczenie usług pocztowych w 2022/2024 w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby ZGN Praga-P...
9095541 2022-08-16
godz. 23:59
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU Usługi pocztowe i kurierskie
9093224 2022-08-24
godz. 23:59
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. Sukcesywne świadczenie usług kurierskich na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A..
9086519 2022-08-29
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Usługa G - przewóz ładunku pocztowego na kursach wewnątrz węzłowych na 17 zadaniach Numer referencyjny: CZ.26.435.2022.DTPŁ Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiaj...
9094953 2022-09-05
godz. 10:00
POCZTA POLSKA S.A. Obsługa kursów liniowych (Usługa A) Numer referencyjny: CZ.26.411.2022.DTPN Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi A (kursów liniowych) polegającej na...
8961325 2023-06-30
godz. 23:59
PROJEKT Zawody Sportowe - Bieg 1 laptop w cenie 2500zł METODA: zakup; RODZAJ: nowy śr. trwały, urządzenia (KŚT 491). Komputer typu laptop (w tym liczba i koszt jednostkowy) - 1 dla pracownika;...