Przetarg 4468067 - Services postaux 2017 — marché conjoint commune et CPAS....

   
Analizuj Zamówienie 4468067
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2016-07-20
przedmiot ogłoszenia
Services postaux 2017 — marché conjoint commune et CPAS.
Le marché est un marché public de services, qui a pour objet les services de transports de courrier par transport terrestre et p
ar air repris à l'annexe 2, catégorie 4, de la loi du 15.6.2006, relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.Les services postaux consistent en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux.Les envois postaux concernent les envois de correspondance, recommandés et non-recommandés, l'envoi de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.Les envois massifs sont également visés par le présent marché (l'envoi de toute-boîtes n'est pas visé par le présent marché, s'agissant d'envoi particulier; le pouvoir adjudicateur passera, le cas échéant, un marché distinct).1er type d'envoi: services postaux pour l'envoi de correspondance nationale relevant du service universel tel que visé à la loi du 21.3.1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.Il s'agit plus précisément des envois de correspondance de moins de 2 kilos, recommandés avec ou sans accusé de réception ou non-recommandés, en ce compris les envois massifs.2ème type d'envoi: services postaux pour l'envoi de colis national de 0 à 10 kilos.3ème type d'envoi: services postaux pour l'envoi de correspondance à l'étranger.Le présent marché est réparti comme suit: enlèvement, traitement, éventuel affranchissement et envoi de courrier par le prestataire de services.
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Belgia
województwo realizacji
kraj organizatora Belgia
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8998539 2022-07-04
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Usługa B - doręczanie i odbiór Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich (Szczecin 1B i Szczecin 3A). Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbioru i doręczania paczek poczto...
8923772 2022-07-05
godz. 10:00
URZĄD MIASTA BIAŁYSTOK Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku Numer referencyjny: ORN-III.271.1.2022 Przedmiotem zamówienia jest świadczeni...
9005376 2022-07-06
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Zawierciu, w szczególności polegających na: 1) przyjmowaniu,...
8984040 2022-07-06
godz. 10:00
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WROCŁAW SP. Z O.O. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy 4.1. Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług pocz...
9001792 2022-07-07
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY TYCZYN Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Tyczyn Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym polegających na przyjmowaniu, przemieszcz...
9010510 2022-07-08
godz. 08:30
ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Świadczenie usług polegających na odpłatnym odbiorze i przewozie przez Wykonawcę lub jego przedstawiciela z miejsca wskazanego przez Zamawiającego uporządkowanych przesyłek[...]z pod...
9013943 2022-07-14
godz. 11:00
WOJSKOWY INSTYTUT WYDAWNICZY W WARSZAWIE Usługi konfekcjonowania, doręczania oraz przyjmowania (odbierania) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie Wykonywanie usług, polegaj...
8983908 2022-07-19
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Kursy liniowe – 13162/16133: WER Zabrze – WER Pruszcz Gdański – WER Zabrze, 13211/21132: WER Zabrze – WER Lisi Ogon – WER Zabrze, RD Katowice Numer referencyjny: CZ.26.310.2022.DT...
9002486 2022-07-20
godz. 12:00
NARODOWY BANK POLSKI Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla jednostek organizacyjnych Narodowego Banku Polskiego Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPO1-MM-241-0250/DA/22 1. Przedmiotem z...
8961325 2023-06-30
godz. 23:59
PROJEKT Zawody Sportowe - Bieg 1 laptop w cenie 2500zł METODA: zakup; RODZAJ: nowy śr. trwały, urządzenia (KŚT 491). Komputer typu laptop (w tym liczba i koszt jednostkowy) - 1 dla pracownika;...