Zlecenie 8177660 - Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i...

   
Zamówienie 8177660 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-06-02
przedmiot zlecenia
Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich op
iekunów w powiecie bytowskim.

Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń medycznych: Do utworzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu pn.: „Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia polegającego na: dostawie fabrycznie nowego sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń medycznych: 1. Balkonik/Chodzik 3 funkcyjny – 12 2. Balkonik 3-kołowy z hamulcem – 4 3. Balkonik/chodzik 4 kołowy, z siedziskiem i torbą – 20 4. Elektrostymulator domowy przeciwbólowy i treningowy – 1 5. Elektrostymulator mięśni – 1 6. Krzesełko toaletowe tapicerowane – 1 7. Krzesełko toaletowe przyłóżkowe 18 8. Koncentrator tlenu – 3 9. Ławeczka na wannę – 8 10. Ławeczka na wannę z siedziskiem i uchwytem – 1 11. Łóżko rehabilitacyjne z regulacją manualną z materacem podkładowym – 6 12. Łóżko rehabilitacyjne elektryczne z materacem podkładowym– 16 13. Materac pneumatyczny – 26 14. Mata do akupresury – 7 15. Orbitrek magnetyczny – 10 16. Podpórka kołowa – 6 17. Podnośnik transportowy hydrauliczny – 8 18. Pionizator – 1 19. Poduszka do siedzenia przeciwodleżynowa – 2 20. Rotor do kończyn górnych i dolnych, składany – 31 21. Rotor do kończyn górnych i dolnych, duży stojący – 1 22. Rower stacjonarny, magnetyczny – 31 23. Poziomy rower magnetyczny – 1 24. Schodołaz gąsienicowy – 1 25. Ślizg do przenoszenia osoby – 1 26. Tabort/ krzesło prysznicowe – 13 27. Trójkołowy skuter elektryczny – 1 28. Wózek inwalidzki, składany – 14 których parametry są zgodne z specyfikacją warunków zamówienia. Termin dostaw sprzętu opisanego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 5, nastąpi: a) I transport sprzętu wskazanego w tabeli w załączniku nr 5, w terminie do 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od podpisania umowy o wykonanie dostawy. Poniższy sprzęt należy dostarczyć w godzinach między 8.00 a 13.00. Pozycja w tabeli w załączniku nr 5 do SWZ/Ilość sztuk w danej dostawie 1/12 2/4 3/20 4/1 5/1 6/1 7/9 8/3 10/1 11/3 12/8 13/13 14/7 15/5 18/1 19/2 20/16 22/16 b) II transport sprzętu wskazanego w tabeli w załączniku nr 5, w terminie do 14 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od podpisania umowy o wykonanie dostawy. Poniższy sprzęt należy dostarczyć w godzinach między 8.00 a 13.00. Pozycja w tabeli w załączniku nr 5 do SWZ/Ilość sztuk w danej dostawie 7/9 9/8 11/3 12/8 13/13 15/5 16/6 17/8 20/15 21/1 22/15 23/1 24/1 25/1 26/13 27/1 28/14
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, meble medyczne
kody CPV 33100000, 33192110, 33193120, 33196100, 33196200, 37414100, 37440000, 37441300
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się