Przetarg 8863895 - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku...

   
Analizuj Zamówienie 8863895 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-25
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po pralni przyszpitalnej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Z
drowotnej na dział rehabilitacji

Istniejący obiekt, który jest przedmiotem niniejszego zamówienia to budynek byłej pralni przyszpitalnej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włodawie o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony. Bryła budynku w formie prostopadłościanu na planie litery L. Budynek niski o konstrukcji tradycyjnej pokryty dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 5%. Projektuje się rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pralni przyszpitalnej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej na dział rehabilitacji. Z tego względu zmieni się układ funkcjonalny, co wymusza przebudowę ścian wewnętrznych oraz zewnętrznych. W ścianach zewnętrznych zaprojektowano cztery sztuki nadproży stalowych dla nowopowstałych drzwi. Doprojektowano podjazd dla osób niepełnosprawnych od głównego wejścia od strony południowej w technologii żelbetowej oraz wiatrołap o konstrukcji tradycyjnej murowanej z betonu komórkowego, ze stropem żelbetowym od strony wschodniej.

ASZ.382.11.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00149186/01 z dnia: 2022-05-09
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-10 08:00
Po zmianie:
2022-05-16 08:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-10 09:00
Po zmianie:
2022-05-16 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-08
Po zmianie:
2022-06-14
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45111300, 45233200, 45262500, 45310000, 45311000, 45330000, 45332000, 45400000, 45410000, 45420000, 45421140, 45430000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8851514 2022-05-20
godz. 11:00
PKP CARGO TERMINALE SP. Z O.O. Wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach” Numer referencyjny: WNZ-000615 Przedmiot zamówi...
8886843 2022-05-23
godz. 10:00
URZĄD GMINY CHODZIEŻ Budowa przedszkola w Zacharzynie, gm. Chodzież. Przedmiotem inwestycji jest budowa Przedszkola w Zacharzynie, z trzema salami dydaktycznymi dla dzieci i zapleczem socjalno-technicznym. Dzia...
8895679 2022-05-26
godz. 09:00
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĄBROWIE Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego dworku na gminną bibliotekę publiczną - powtórzenie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa rozbudowa ora...
8899628 2022-05-27
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU PODLASKIM Modernizacja segmentu budynku SPZOZ w Radzyniu Podlaskim poprzez poprawę bezpieczeństwa pacjentów i personelu oraz poprawę dostępności 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pt. „M...
8899542 2022-05-27
godz. 12:00
URZĄD GMINY UŚCIMÓW Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Kultury w Krasnem wraz z zagospodarowaniem terenu. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku użytecz...
8888521 2022-05-31
godz. 23:59
CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W JAROCINIE Zapytanie ofertowe nr 1/2022 na roboty budowlane pn. Wybudowanie dwukondygnacyjnego budynku Jarocińskiego Centrum Edukacji i Kariery Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku ...
8906054 2022-06-01
godz. 11:00
URZĄD GMINY I MIASTA ZAKOPANE Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 1 w Zakopanem do warunków p. poż. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z decyzją nr 35/2021 pozwolenia na budowę Starosty Ta...
8906705 2022-06-02
godz. 08:00
URZĄD MIASTA I GMINY SKOCZÓW Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem I. Przedmiot zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacj...
8914224 2022-06-03
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków w gminie Małogoszcz” Część 1: Część 1: Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w...
8912684 2022-06-06
godz. 12:00
NADLEŚNICTWO BIERZWNIK Budowa kancelarii leśnictwa Wygon w technologii drewnianej z prefabrykowanych elementów modułowych dla Nadleśnictwa Bierzwnik obr. Wygon, gm. Bierzwnik, dz. nr ewid. 304/14 - VII postępowani...