Przetarg 7134802 - Rozbudowa i remont budynku Domu Ludowego w Niedzieliskach...

   
Analizuj Zamówienie 7134802
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-11-05
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa i remont budynku Domu Ludowego w Niedzieliskach
Numer referencyjny: UG.I.271.33.2019

zamówienie obejmuje wykonanie
rozbudowy istniejącego budynku domu ludowego oraz remont pomieszczeń. W Ramach zamówienia wykonawca pozyska pozwolenie na użytkowanie.
Szczegółowy zakres prac określony został w dokumentacji projektowej oraz STWiORB


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540248434-N-2019 z dnia: 2019-11-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-20, godzina: 09:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-28, godzina: 09:00
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540256893-N-2019 z dnia: 2019-11-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-28, godzina: 09:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-19, godzina: 09:00,
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000, 45111200, 45261200, 45262310, 45262522, 45311200, 45317300, 45332000, 45333000, 45421000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się