Przetarg 8563189 - Rozbudowa drogi krajowej 74 na odcinku Gorajec -...

   
Analizuj Zamówienie 8563189 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-11-29
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa drogi krajowej 74 na odcinku Gorajec - Szczebrzeszyn Numer referencyjny: O.LU.D-3.2411.16.2021.mc
Zamówienie polega na
wykonaniu robót budowlanych w zakresie:
- rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Gorajec – Szczebrzeszyn od km 242615 do km 251330,
- remontu drogi krajowej nr 74 w miejscowości Szczebrzeszyn od km 251330 do km 252974 (km istniejący, km projektowany wynosi 252951,36).
Zamówienie polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie: - rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Gorajec – Szczebrzeszyn od km 242615 do km 251330, - remontu drogi krajowej nr 74 w miejscowości Szczebrzeszyn od km 251330 do km 252974 (km istniejący, km projektowany wynosi 252951,36).

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 255-673096 z dnia 2021-12-31:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 04/01/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 21/01/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 03/05/2022
Powinno być:
Data: 20/05/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/01/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 21/01/2022
Czas lokalny: 11:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 013-028409 z dnia 2022-01-19:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/01/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 11/02/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 20/05/2022
Powinno być:
Data: 10/06/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/01/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 11/02/2022
Czas lokalny: 11:30
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45100000, 45110000, 45111000, 45111200, 45200000, 45220000, 45221110, 45230000, 45231400, 45232130, 45232150, 45232300, 45232410, 45232440, 45232452, 45233000, 45233120
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8911422 2022-05-31
godz. 11:00
URZĄD GMINY CHOCIWEL Wykonanie remontu cząstkowego drogi gminnej położonej na działce o numerze geodezyjnym 1235/1 obręb Karkowo (od ul. Rynkowej w Chociwlu) o długość 265 m i szerokość 4 m. W zakres robót wchod...
8905896 2022-06-01
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY JASŁO Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego poprzez przebudowę placu zabaw dla dzieci – Rewitalizacja Miasta Jasła zgodnie z harmonogramem LPR na lata 2014 - 2023 1. Przedmiotem zamówienia są robo...
8909528 2022-06-01
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SĄCZU 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Modernizacja drogi powiatowej nr 1578 K Kotów – Polany (etap I) – roboty drogowe w zakresie jezdni, poboczy oraz przepustów. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje ...
8910676 2022-06-02
godz. 08:30
URZĄD GMINY I MIASTA BRZEG "Remonty nawierzchni dróg gminnych i mostów" Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni dróg gminnych i mostów. Zakres robót remontowych określony zostani...
8910596 2022-06-02
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY SULEJÓW 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szlaku turystycznego w ramach projektu Magia Pilicy – Ochrona Przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy współfinansowanego w ramach Region...
8909863 2022-06-03
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3212L Brody Małe – Zawada w miejscowości Brody Duże.Podstawowy zakres robót: - roboty rozbiórkowe i ziemne; - profilowanie i zagęszczenie podłoża po...
8880802 2022-06-06
godz. 12:00
URZĄD MIASTA ŻORY Przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory w ramach projektu dofinansowanego przez Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ...
8887079 2022-06-13
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY WŁADYSŁAWOWO Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na "Rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 215 we Władysławowie...
8880810 2022-06-13
godz. 10:00
URZĄD MIASTA LESZNO „Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji miasta Leszna (II) N...
8913595 2022-06-20
godz. 10:00
URZĄD MIASTA RZESZÓW Zaprojektowanie i wykonanie przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie Numer referencyjny: ZP-I.271.28.103.2022 Przedmiotem zamówienia jest zap...