Przetarg 8563189 - Rozbudowa drogi krajowej 74 na odcinku Gorajec -...

   
Analizuj Zamówienie 8563189 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-11-29
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa drogi krajowej 74 na odcinku Gorajec - Szczebrzeszyn Numer referencyjny: O.LU.D-3.2411.16.2021.mc
Zamówienie polega na
wykonaniu robót budowlanych w zakresie:
- rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Gorajec – Szczebrzeszyn od km 242615 do km 251330,
- remontu drogi krajowej nr 74 w miejscowości Szczebrzeszyn od km 251330 do km 252974 (km istniejący, km projektowany wynosi 252951,36).
Zamówienie polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie: - rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Gorajec – Szczebrzeszyn od km 242615 do km 251330, - remontu drogi krajowej nr 74 w miejscowości Szczebrzeszyn od km 251330 do km 252974 (km istniejący, km projektowany wynosi 252951,36).

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 255-673096 z dnia 2021-12-31:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 04/01/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 21/01/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 03/05/2022
Powinno być:
Data: 20/05/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/01/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 21/01/2022
Czas lokalny: 11:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 013-028409 z dnia 2022-01-19:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/01/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 11/02/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 20/05/2022
Powinno być:
Data: 10/06/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/01/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 11/02/2022
Czas lokalny: 11:30
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45100000, 45110000, 45111000, 45111200, 45200000, 45220000, 45221110, 45230000, 45231400, 45232130, 45232150, 45232300, 45232410, 45232440, 45232452, 45233000, 45233120
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9723046 2023-06-20
godz. 10:00
URZĄD GMINY ŁYSE 5.1 Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr 791 i 792 w msc. Lipniki”. Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na ...
9715528 2023-06-20
godz. 11:00
URZĄD GMINY DOBRA Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ulicy Białej Brzozy oraz ul. Jaśminowej w m. Dobra jako kolejnego z etapów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Bu...
9722402 2023-06-21
godz. 10:00
URZĄD GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE Przebud. drogi gm.nr 105461B Szaciły-Kopisk wraz z wjazdem na drogą powiat. nr 1396B oraz przebud. drogi gm. Nr 139547B wraz z wjazdem na drogę powiat.nr 1392B Ponikła w formule zaprojek...
9725842 2023-06-21
godz. 10:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PRZEWORSKU Przedmiotem zamówienia jest:„Ulepszenie nawierzchni drogi powiatowej Nr P 1551R Majdan Sieniawski - Pawłowa”Zakres robót obejmuje:1. Droga powiatowej Nr P 1551R Majdan Sieniawski - Pa...
9724231 2023-06-21
godz. 10:00
URZĄD GMINY KAZANÓW Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania: „Zagospodarowanie parku w miejscowości Kazanów”Zakres robót obejmuje wykonanie: - roboty agrotechniczne i nasadzenia - mała archit...
9725591 2023-06-22
godz. 09:30
URZĄD GMINY ZEBRZYDOWICE Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice – II etap – naprawa przepustu w ciągu ul. Świtezianki w Kończycach Małych Przedmiotem zamówienia jest na...
9725271 2023-06-22
godz. 10:00
URZĄD GMINY OSIĘCINY 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 180316C Borucin-Borucin. Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej na długości 900,0 mb.Projektowane zagospodar...
9716490 2023-06-23
godz. 11:00
URZĄD MIASTA DREZDENKO Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie Cmentarza Komunalnego w Drezdenku przy ul. Kopernika.(UWAGA: PRZEDMIO...
9709985 2023-06-28
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY SANOK Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) Numer referencyjny: BZP.271.13.2023 Przedmiotem zamówienia jest ...
9503198 2023-07-12
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 3 – rozbudowa skrzyżowania DW 965 z DP 2006K w m. Proszówki Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-8/23 Przedmiotem zamówien...