Przetarg 7382189 - Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa remizy...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7382189 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-11
przedmiot ogłoszenia
Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie.
Numer referencyjny: P-zp.271.01.01
.2020

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku strażnicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. mediami oraz zagospodarowaniem terenu służącym do prawidłowego funkcjonowania obiektu.
W ramach budowy planuje się stworzenie powierzchni użytkowej 736,69 m². W budynku znajdą się takie pomieszczenia jak: wiatrołap, szatnia, korytarze, pralnia, suszarnia, kotłownia, umywalnia, wc, natryski, magazyny, garaże, biura, jadalnia. Zamówienie obejmuje kompleksową realizację inwestycji określoną w projekcie zaprojektowanego budynku strażnicy wraz z wszelkimi instalacjami wewnątrz oraz sieciami, jak również zagospodarowaniem terenu. Projektowany budynek strażnicy jest budynkiem w części dwukondygnacyjnym pozostała część jednokondygnacyjna , niepodpiwniczony o następujących parametrach:- powierzchnia zabudowy- 683,92 m2; - powierzchnia całkowita-839,21 m2; - powierzchnia użytkowa -736,69 m2; - kubatura -4098,17 m3; - długość -36,94 m; - szerokość -26,36 m; - wysokość max -7,93 m; - ilość kondygnacji-2. Budynek wykonany jest w technologii murowanej:
FUNDAMENTY
- Ławy fundamentowe opierać na podkładzie z betonu C8/10 lub na podsypce piaskowej zagęszczonej gr. 10cm.
- Ławy fundamentowe monolityczne z betonu C20/ 25 zbrojone stalą B500B.
- Ławy fundamentowe zbrojone : zbrojenie poprzeczne Ф12 co 19 cm, zbrojenie podłużne 4f12 , strzemiona Ф6 co 40cm.
ŚCIANY PODZIEMNE
- Ściany fundamentowe do poziomu izolacji przeciwwilgociowej z bloczków betonowych typu M kl. 20 na zaprawie cementowej marki M10, ocieplone styropianem Aqua EPS-P-150 gr. 15cm [ ʎ=0,035 W/mK ].
- Ściany podziemne izolowane przeciwwilgociowo masami bitumicznymi na zagruntowanym podłożu. Izolacja pionowa – powłoki bitumiczne o gr. całkowitej min 3,0mm. Np. system ICOPAL (grunt – Siplast Primer Szybki Grunt SBS, izolacja – Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS
- Izolacja pozioma - z papy Icopal fundament 4.0 Antyradon Szybki Profil SBS
ŚCIANY NADZIEMNE
- z pustaków ceramicznych gr. 25cm klasy 20 , kategorii I na zaprawie cementowo -wapiennej klasy M10 marki Rz=8MPa. Ściany ocieplone styropianem gr. 15 cm [λ=0,031 W/mK] np. Yetico - Alfa Passive Fasada lub równoważny. W celu uniknięcia pęknięć pod otworami okien należy zastosować dozbrojenie 2 spoin między pustakami poniżej otworu okiennego , prętami f10 , pręty wpuścić poza światło otworu na 50 cm .
- przy pracach murowanych należy stosować się do wytycznych producenta. Można zastosować inny materiał spełniający wymogi wytrzymałościowe oraz ochrony cieplnej budynku .
- ściana wewnętrzna gr. 25cm – z pustaków ceramicznych klasy 20 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10
- ściana wewnętrzna gr. 12cm – z pustaków ceramicznych klasy 10 na zaprawie cementow-owapiennej klasy M5
- przy otworach w ściankach działowych wykonać wzmocnienia z prefabrykowanych belek NSB 140
NADPROŻA
W ścianach nośnych wykonać z typowych belek żelbetowych sprężonych typu NSB 140 zgodnie z opisem na rzutach.
W ścianach działowych wykonać wzmocnienia z prefabrykowanych belek SBN 71/120 zgodnie z opisem na rzutach .
- Poz.N1 - nadproże - 25x50 cm z betonu C20/30 , stal B500B , zbrojenie górą 5f12 , zbrojenie dołem 5f12 , zbrojenie dodatkowe w połowie wysokości 2f12 . Strzemiona w odległości 1,0 m od podpory - f6 co 10 cm ,
w przęśle f6 co 18 cm .
- Poz.N2 - nadproże - 25x50 cm z betonu C20/30 , stal B500B , zbrojenie górą 2f12 , zbrojenie dołem 3f12 , zbrojenie dodatkowe w połowie wysokości 2f12 .Strzemiona f6 co 10 cm , w przęśle f6 co 18 cm stal B500ST .
- Poz.N3 - nadproże - 25x50 cm z betonu C20/30 , stal B500B , zbrojenie górą 3f12 , zbrojenie dołem 5f12 , zbrojenie dodatkowe w połowie wysokości 2f12 . Strzemiona w odległości 1,0 m od podpory - f6 co 10 cm ,
w przęśle f6 co 18 cm .
STROP SP 20 oraz 32.5 zgodnie z rzutem „ Rzut konstrukcji stropu „
- Strop SP wykonać zgodnie z projektem . Montaż oraz zbrojenie stropu wykonać wg wytycznych producenta .
- Zalecane oparcie na podporze wynosi min. dla płyt SP20 - 7 cm , dla płyt SP32 - 10 cm .
- Przyjęto schemat płyt: belka wolnopodparta .
- Wymiar płyt potwierdzić na budowie .
- Zweryfikować lokalizację otworów w konstrukcji stropowej , a w razie niezgodności dostosować układ płyt.
- Ścianki działowe oddylatować od spodu stropu.
- Klasa nadbetonu wykonywanego na stropie : C20/25 .
- Wycięcia w płytach pod kominy i instalacje do wykonania na budowie
SCHODY ŻELBETOWE
- Poz. Sch.Ż ( schody ) - schody żelbetowe gr. 15 cm z betonu C25/30 , zbrojenie stalą B500B , zbrojenie siatką dolna i górną z prętów f12 o oczkach 15x15 cm .
KOMINY I WENTYLACJA
- kanały wentylacyjne w budynku zaprojektowano z ceramicznych pustaków do przewodów wentylacyjnych wg normy PN-B-12014:2009.
- pustaki zapewniają wentylację zgodnie z obowiązująca normą.
- zaprojektowano wentylację grawitacyjną wspomaganą mechanicznie.
- w pomieszczeniu garażowym zaprojektowano wentylacje mechaniczną nawiewnowywiewną wspomaganą centralą wentylacyjną .
- ponad dachem komin obmurować cegłą pełną
WIEŃCE , TRZPIENIE ŻELBETOWE , PŁYTA ŻELBETOWA
- Wieńce z betonu C25/30 i stali B500B. Zbrojenie podłużne (B500B ) 4 f 12 ,strzemiona f 6 co 25 cm (stal B500SP) .
- Trzpienie żelbetowe :
Poz. T1 - trzpień żelbetowy 25x25 cm , z betonu C20/30 stal B500B , pręty podłużne 4f12 , strzemiona f6 co 16 cm stal B500SP .
Poz. T2 , W1 - trzpień żelbetowy, wspornik - 25x25 cm , z betonu C25/30 stal B500B , pręty podłużne 4f12 , strzemiona f6 co 16 cm stal B500SP .
- Płyty żelbetowe .
Poz. P1 - płyta żelbetowa gr. 15 cm z betonu C25/30 , stal B500B zbrojenie dołem siatkąf12 - 25x25 cm , zbrojenie górne f12 - 25x15 cm .
Poz.P2 - płyta żelbetowa gr. 15 cm z betonu C25/30 , stal B500B , zbrojenie dołem i górą siatką 12 - 20x20 cm , zbrojenie naroża płyty na odcinku 1,0 m - 5 12 po ukosie .
POKRYCIE
Dach pokryty papą wierzchniego krycia .
TYNKI I WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW
- Tynk ścian wewnętrznych cementowo-wapienny trójwarstwowy kategorii III z zaprawy marki M2
- Tynk wewnętrzny sufitów - tynk cementowo-wapienny
- Sufity w pomieszczeniach higieno-sanitarnych podwieszany z płyt GKBI na ruszcie stalowym .
- Okładziny ścian pomieszczeń higieno-sanitarnych ( myjni ) z płytek ceramicznych
POSADZKI
- toalety, komunikacje, szatnie , umywalnie, prysznice , magazyny , wiatrołap , – płytki ceramiczne
- garaż - posadzka kwarcowo-żywiczna na bazie żywicy epoksydowej , pigmentowana gr. 3 mm np. StoPox Ku 601 lub równoważna . Składająca się z następujących warstw :
- warstwa wyrównująca StoPox GH530 zasypana piaskiem kwarcowym 0,8 do 1,2 mm ,
- posadzka żywiczna StoPoX GH501 zasypana piaskiem kwarcowym 0,8-1,2 mm ,
- warstwa zamykająca żywica StoPoX Ku 601 łączna grubość systemu - 3 mm
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, TERMICZNE I AKUSTYCZNE
Izolacje przeciwwilgociowe
Ściany podziemne izolować przeciwwilgociowo masami bitumicznymi nazagruntowanym podłożu. Izolacja pionowa – powłoki bitumiczne o gr.całkowitej min 3,0mm. Np. system ICOPAL (grunt – Siplast Primer Szybki
Grunt SBS, izolacja – Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS
Izolacja pozioma - z papy Icopal fundament 4.0 Antyradon Szybki Profil SBS
Izolacje termiczne i akustyczne
Ściany zewnętrzne nadziemne styropian gr. 15 cm [λ=0,031 W/mK] Yetico Alfa Passive Fasada
lub równoważny . Ściany podziemne styropian Aqua EPS-P150 gr. 15 cm [λ= 0,035 W/mK] lub równoważny .
Strop wełna mineralna gr. 3 cm np. EPS 100-039 [ lambda = 0,039 W/mK ] lub równoważny .
Stropodach styropian o zmiennej grubości od 20-42 cm [λ= 0,034 W/mK] .
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Stolarka okienna
- PCV o U<0,9 w/m2k. - szyba zwykła . - uszczelka epdm o wysokich parametrach izolacyjnych. - nawiewniki higrosterowane . strumień objętości powietrza przepływającego od 20-50 m3 . - izolacyjność akustyczna = rw 34 db . stolarka drzwiowa wg zestawienia stolarki. minimalna szerokość przejścia w świetle ościeżnicy drzwi jednoskrzydłowych oraz głównych skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych nie mniejsza niż 0,9m. grubość skrzydła oraz okucia nie mogą pomniejszać wymiaru szerokości w świetle. przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich instalacji wewnątrz budynku m.in. instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, strukturalne, grzewcze. wokół budynku przewidziano tereny utwardzone w postaci chodników, dojść opasek z kostki betonowej. prace związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami bhp oraz wiedzą techniczną. wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z obowiązującymi normami. wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w specyfikacji technicznej oraz wymaganych przepisami prawa. wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy/robót i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. wykonawca winien zabezpieczyć zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy/robót w zakresie, w jakim wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. teren wokół inwestycji należy w sposób trwały zabezpieczyć przed oddziaływaniem robót. wykaz pozostałych prac do wykonania i wyceny przez wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia: 1/ organizacja i utrzymanie zaplecza technicznego budowy, ubezpieczenie i dozór budowy 2/ przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób, sprawdzeń niezbędnych podczas odbiorów instalacji 3/ zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 4/ rozprowadzenie energii oraz wody na placu budowy potrzebnych do realizacji robót oraz pokrycie ich kosztów 5/ pełna obsługa dostaw materiałów, urządzeń itp. do wykonania przedmiotu zamówienia 6/ sporządzenie dokumentacji powykonawczej, na którą składa się: 1) dokumentacja techniczna z naniesionymi ew. zmianami 2) dokumentacja geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 3) atesty na materiały i prefabrykaty, 4) protokoły odbioru robót, 5) wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez wykonawcę badań i sprawdzeń. 7/ w razie konieczności - zapewnienie na własny koszt obsługi geotechnicznej podczas realizacji robót ziemnych wraz z wykonaniem niezbędnych badań, 8/ poniesienie kosztów związanych z uzyskaniem wszystkich opinii i zaświadczeń potrzebnych do odbioru końcowego prac, 9/ wykonanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego wraz z oznakowaniem zgodnie z instrukcją wykonawca na własny koszt, na czas prowadzenia prac zobowiązany jest ponadto do: 1/ wykonania przedmiotu umowy zgodnie z pozycjami kosztorysu ofertowego, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa 2/ zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności 3/ zawiadomienia zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z przedstawicielem zamawiającego 4/ przerwania robót na żądanie zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem 5/ zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i usunięcie stwierdzonych wad 6/ dbania o należyty porządek na terenie budowy 7/ niezwłocznego zgłoszenia zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych 8/ po zakończeniu robót do pozostawienia terenu budowy w stanie nadającym się do użytkowania.
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty inne
kody CPV 45000000, 45100000, 45200000, 45300000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się