Przetarg 10278472 - „Remont pokrycia dachów oraz wymiana instalacji...

   
Analizuj Zamówienie 10278472
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-22
przedmiot ogłoszenia
„Remont pokrycia dachów oraz wymiana instalacji odgromowej w budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, przy ul. Promiennej 65”

Przedmiotem zamówienia jest remon
t dachu obejmujący zabudowę gzymsu, wymianę pokrycia dachu, obróbek blacharskich, wymianą rynien i rur spustowych, wykonanie miejscowej naprawy dachu na budynku W – 4 oraz wykonanie wymiany instalacji odgromowej na budynku W – 2, W – 5, W – 4 i na przewiązce pomiędzy budynkami W – 2, W – 3, W – 5 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, przy ul. Promiennej 65. Wykonanie robót w zakresie: 1. Budowlanym:rozebranie pokrycia z pianki poliuretanowej, rozbiórka pokrycia z papy,zerwanie i naprawa posadzki cementowej,zabudowa gzymsów,pokrycie dachu papą,obróbki kominów, naprawa kominów,uszczelnienie wylotów rur,demontaż obróbek blacharskich,montaż nowych obróbek blacharskich,drobne naprawy pokrycia papowego,rozbiórka rynien i rur spustowych,montaż nowych rynien i rur spustowych,malowanie krat i balustrad,wywóz i utylizacja gruzu2. Instalacje elektryczne:demontaż instalacji odgromowej na dachu i ścianach budynku,demontaż instalacji przewodów uziomowych i zabezpieczenie,montaż skrzynek pobierczych wzmocnionych do ścian budynku,zdemontowanie zacisków z budynku,wykonanie pomiaru rezystancji uziemienia,montaż uchwytów dystansowych,montaż zwodów poziomych, pionowych,podłączenie instalacji odgromowej na budynku,ochrona stalowych kominków wentylacyjnych,wykonanie ochrony odgromowej urządzeń elektrycznych – wentylacji na dachu – zamontowanie masztów odgromowych,prowadzenie przewodów odprowadzających,uziomy instalacji odgromowej,zabezpieczenia antykorozyjne,kontrola jakości materiałów,kontrola jakości wykonania robót,wykonanie badań i protokołu z wykonanej instalacji odgromowej, zgodnie z:1. Projektem budowlano - wykonawczym „Wymiana instalacji odgromowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, ul. Promienna 65 na budynku W-5”. Branża elektryczna. stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ2. Projektem budowlano - wykonawczym „Wymiana instalacji odgromowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, ul. Promienna 65 na budynku W-4”. Branża elektryczna. stanowiącym załącznik Nr 2 do SWZ3. Projektem budowlano - wykonawczym „Wymiana instalacji odgromowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, ul. Promienna 65 na budynku W-2”. Branża elektryczna. stanowiącym załącznik Nr 3 do SWZ4. Projektem budowlano - wykonawczym „Wymiana instalacji odgromowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, ul. Promienna 65 na przewiązce pomiędzy budynkami W-2, W-3, W-5”. Branża elektryczna. stanowiącym załącznik Nr 4 do SWZ5. Specyfikacją techniczną (ST) wykonania wymiany instalacji odgromowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, ul. Promienna 65 na budynku W-5”. Branża elektryczna. stanowiącą załącznik Nr 5 do SWZ6. Specyfikacją techniczną (ST) wykonania wymiany instalacji odgromowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, ul. Promienna 65 na budynku W-4”. Branża elektryczna. stanowiącą załącznik Nr 6 do SWZ7. Specyfikacją techniczną (ST) wykonania wymiany instalacji odgromowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, ul. Promienna 65 na budynku W-2”. Branża elektryczna. stanowiącą załącznik Nr 7 do SWZ8. Specyfikacją techniczną (ST) wykonania wymiany instalacji odgromowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, ul. Promienna 65 na przewiązce pomiędzy budynkami W-2, W-3, W-5”. Branża elektryczna. stanowiącą załącznik Nr 8 do SWZ9. Specyfikacją techniczną (STO-01) wykonania remontu pokrycia dachu obejmującego wymianę pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na budynku W – 2, W – 5 i na przewiązce pomiędzy budynkami W – 2, W – 3, W – 5 oraz miejscową naprawę dachu na budynku W – 4. stanowiącą załącznik Nr 9 do SWZ10. Przedmiarem robót „Wykonania remontu pokrycia dachu obejmującego wymianę pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na budynku W – 2, W – 5 i na przewiązce pomiędzy budynkami W – 2, W – 3, W – 5, miejscową naprawę dachu na budynku W - 4 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, przy ul. Promiennej 65 ”, Branża budowlana, wykonany w styczniu 2024r. stanowiącym załącznik Nr 10 do SWZ11. Przedmiarem robót „Wymiana instalacji odgromowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, ul. Promienna 65 na budynku W-5”. Branża elektryczna, wykonany w styczniu 2024r, stanowiącym załącznik Nr 11 do SWZ12. Przedmiarem robót „Wymiana instalacji odgromowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, ul. Promienna 65 na budynku W-4”. Branża elektryczna, wykonany w styczniu 2024r. stanowiącym załącznik Nr 12 do SWZ13. Przedmiarem robót „Wymiana instalacji odgromowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, ul. Promienna 65 na budynku W-2”. Branża elektryczna, wykonany w styczniu 2024r. stanowiącym załącznik Nr 13 do SWZ14. Przedmiarem robót „Wymiana instalacji odgromowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, ul. Promienna 65 na na przewiązce pomiędzy budynkami W – 2, W – 3, W – 5”. Branża elektryczna, wykonany w styczniu 2024r. stanowiącym załącznik Nr 14 do SWZ 15. Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 15 do SWZ

OW.VII.260.18.2024
branża Dekarstwo, Energoelektryczna
podbranża pokrycia dachowe, obróbka blacharska, instalacje wewnętrzne
kody CPV 45000000, 45261910
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: pokrycia dachowe , obróbka blacharska , instalacje wewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10431217 2024-04-25
godz. 09:45
Pomorskie Wykonanie remontów rozdzielni głównych, piętrowych oraz WLZ-ów i oświetlenia piwnic w budynkach będących w zasobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni.
10430993 2024-04-26
godz. 14:00
Opolskie Malowanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej na budynku magazynowym w miejscowości Kietrz gm. Kietrz farbą dwuskładnikową epoksydową podkładową i poliuretanową nawierzchniową
10378622 2024-04-29
godz. 00:00
Małopolskie Wymiana pokrycia dachowego na budynku kościoła wraz z robotami towarzyszącymi dofinasowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
10431855 2024-04-29
godz. 12:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w oparciu o dokumentację robót budowlanych pt.: "Wymiana rynien, obróbek blacharskich z robotami towarzyszącymi Istebna os. Kubalonka” ...
10403048 2024-05-06
godz. 15:00
Pomorskie Ratunkowe prace odwadniające, pilne naprawy pokrycia dachowego i niezbędne wymiany zdestruowanych elementów więźb dachowych katedry w Kwidzynie
10430061 2024-05-08
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Modernizacja obiektów budowlanych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie Część 1: Część I – Termomodernizacja budynku Przedszkola przy ul. Kościuszki 47 w Nowym Warpnie M...
10456280 2024-05-10
godz. 00:00
Śląskie Remont północnej części dachu hali Pieca Szybowego Zakres prac wraz z uwagami został zawarty w Załączniku nr 1
10456763 2024-05-13
godz. 14:00
Opolskie NAPRAWA FRAGMENTU POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU GŁÓWNYM WRAZ Z USZCZELNIENIEM NIESZCZELNOŚCI NA STYKU POKRYCIA DACHU Z KOMINAMI I WYMIANĄ OBRÓBEK BLACHARSKICH NA GZYMSACH ORAZ USUNIĘCIE ZA...
10456343 2024-05-17
godz. 00:00
Łódzkie Remont części dachu kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie (XV w.)
9090756 2024-05-20
godz. 10:00
Śląskie Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym Przedmiot zamówienia polega na modernizacji budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie. Obejmuje ona: docieplenie śc...