Przetarg 7401635 - Remont nawierzchni torowiska tramwajowego w ciągu ul....

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7401635 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-25
przedmiot ogłoszenia
Remont nawierzchni torowiska tramwajowego w ciągu ul. Pomorskiej, Pl. Staszica, ul. Władysława Reymonta, od skrzyżowania z ul.
Stanisława Dubois do mostu Osobowickiego we Wrocławiu
Numer referencyjny: KU.241/pn32_2020/PC

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni torowiska tramwajowego w ciągu ul. Pomorskiej, Pl. Staszica, ul. Władysława Reymonta, od skrzyżowania z ul. Stanisława Dubois do mostu Osobowickiego we Wrocławiu, na warunkach określonych w umowie (stanowiącej część II SIWZ) oraz zgodnie z dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (część III SIWZ).
branża Drogownictwo
podbranża linie kolejowe, tramwajowe
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się