Przetarg 8012178 - Remont elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku...

   
Analizuj Zamówienie 8012178 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-03-11
przedmiot ogłoszenia
Remont elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku Urzędu Miejskiego we Władysławowie

Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z remontem elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 - w ramach zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo. 1. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje (zgodnie z proj. bud-wyk. robót budowlanych w budynku Urzędu Miejskiego we Władysławowie, ul. Gen. J. Hallera 19, działka 322/5 obejmujących remont elewacji budynku z częściowym dociepleniem oraz wykonaniem hydroizolacji opracowanego przez Biuro Projektowe Pniewscy Architekci, wrzesień 2020 rok):1) wykonanie hydroizolacji ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie (w części podpiwniczonej budynku i pod zabudowanymi arkadami) oraz tarasów,2) docieplenie przegród zewnętrznych, ścian między pomieszczeniami ogrzewanymi, a nieogrzewanymi, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejściami i przejazdami, podłogi na gruncie, tarasów nad ogrzewanymi pomieszczeniami,3) renowację elementów wykończenia zewnętrznego budynku wraz z projektem kolorystki,4) remont elementów zewnętrznych budynku - tarasów i schodów (w tym elementów na nim się znajdujących - balustrady, ławki),5) wymianę 5 szt. okien w piwnicy,6) zamurowanie 3 otworów okiennych w pomieszczeniu dawnej transformatorowni, 7) zamurowanie 7 otworów okiennych w piwnicy pod arkadami wschodnimi (przy OPS) oraz wykonanie podmurówek pod okna w piwnicy, 8) rozbiórkę i montaż doświetlaczy,9) demontaż lub montaż elementów elewacyjnych tj. tablice, balustrady,10) wykonanie stelaży pod reklamy,11) wykonanie maskownic na klimatyzatory,12) remont tarasu wieży widokowej wraz z wykonaniem renowacji kręconych schodów wewnętrznych wieży wraz z ich obudową,13) wymianę 7 szt. drzwi,14) wykonanie instalacji odgromowej w zakresie zgodnym z dokumentacją. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został, w załączonej do SWZ, dokumentacji wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiacym załacznik nr 4 do SWZ. 3. Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej. W celu udziału w wizji lokalnej wykonawcy zobowiązani są do zgłoszenia osobie uprawnionej do kontaktowania się z wykonawcami, o której mowa w Rozdziale XIII ust. 17, poprzez Platformę lub na adres: zamowienia@wladyslawowo.pl. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 31.03.2021r. o godz. 12:00. Szczegóły dot. wizji lokalnej opisano w Rozdziale V SWZ.


ZP.271.01.RIiGK.21
branża Elewacje, termomodernizacje
podbranża elewacje, termomodernizacja
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się