Przetarg 7742051 - Remont drogi „Łagiewnickiej” na terenie poligonu w...

   
Analizuj Zamówienie 7742051 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-08
przedmiot ogłoszenia
Remont drogi „Łagiewnickiej” na terenie poligonu w Biedrusku
Numer referencyjny: 54/z/2020

1. Przedmiotem zamówienia je
st wykonanie remontu nawierzchni drogi „Łagiewnickiej” w kompleksie poligonowym w Biedrusku.

2. Zakres prac:
• Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca 1500 m²
• Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z mechanicznym wbudowaniem – 530 t
• Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i pobocza na głębokość 20 cm – 9000 m²
• Podbudowa warstwa dolna z kruszywa mineralnego 1500 m²
• Skropienie nawierzchni asfaltem (9000 1500) m²
• Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego 9000 m²
• Wykonanie warstwy ściernej o grubości 4 cm – 9000 m²
• Naprawa darniowania skarp z humusowaniem 1500 m²
• Wykonanie obramowań z krawężników betonowych na poboczach – 3000 m.b.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót zawierają: STWiOR, kosztorysy ofertowe (ślepe) oraz wzór umowy – stanowiące załączniki do SIWZ.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233220
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się