Przetarg 6846123 - REMONT BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII WRAZ...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 6846123 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-06-19
przedmiot ogłoszenia
REMONT BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII WRAZ Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ PRZY ULI
CY OSTRAWICKIEJ 2 W SZCZECINIE
Numer referencyjny: A.272.C 24.2019

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii wraz z dostosowaniem budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej przy ulicy Ostrawickiej 2 w Szczecinie, obejmujący
remont klatki schodowej, założenie instalacji oddymiania klatki schodowej i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru SAP na IVp.,
na podstawie:
a) Projekt budowlano-wykonawczy,
b) STWiORB Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) Przedmiar robót – element pomocniczy, nie stanowi jedynej podstawy do wyceny oferty.
Dodatkowe wymagania:
a) Rozliczenie nastąpi po zakończeniu i odebraniu wszystkich robót na podstawie faktury, z wyszczególnionymi pozycjami:
1. Remont klatki schodowej
2. Instalacja oddymiania klatki schodowej
3. Instalacja SAP na IVp.
z tym że wynagrodzenie za wykonanie instalacji oddymiania i SAP, łącznie nie może przekroczyć kwoty 89 000 zł brutto.
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie
kody CPV 45312100, 45421000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się