Przetarg 7481494 - Remont Auli 201 w budynku Wydziału Elektrotechniki i...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7481494 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-14
przedmiot ogłoszenia
Remont Auli 201 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej
Numer referencyjny: KP-272-PNK-45/2020


1. Przedmiotem opracowania jest remont auli wykładowej nr 201 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A w Lublinie. Remont obejmuje instalację elektryczną oraz instalację sanitarną.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Na potrzeby oceny ofert w kryterium „Jakość krzesła” Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na potrzeby prezentacji oferowane krzesło audytoryjne. Zasady prezentacji zostały określone w punkcie 14 SIWZ.
UWAGA
Oferta Wykonawcy, który nie dostarczy krzeseł na prezentację zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 39100000, 45300000, 45310000, 45311000, 45311100, 45311200, 45312000, 45332400, 45400000, 45410000, 45421131, 45421146, 45430000, 45432200, 45442100, 45450000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się