Zlecenie 8900381 - realizacja usługi polegającą na Obsłudze gospodarczej...

   
Zamówienie 8900381 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-12
przedmiot zlecenia
realizacja usługi polegającą na Obsłudze gospodarczej nieruchomości położonych w Łysołajach-Kolonia gm. Milejów, pow
Ni
eruchomość położona w miejscowości Łysołajach-Kolonia na działkach nr 421 o pow. 2,2200 ha
i nr 423 o pow. 5,1279 ha zabudowanych:
- pałacem o pow. użytkowej 845,20 m2,
- budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 148,70 m2,
- portiernią o pow. użytkowej 28,70 m2,
- budynkiem terapii zajęciowej o pow. użytkowej 109,60 m2,
- magazynem (stodoła) o pow. użytkowej 127,60 m2,
- magazynem o pow. użytkowej 26 m2,
- budowlą hydrotechniczną,
- ogrodzeniem z siatki.
II. Zakres obowiązków:
1. Codzienne sprawdzanie pomieszczeń, stanu zagrożenia pożarowego, stanu zadrzewienia i ogrodzenia.
2. Codzienne zapalanie i gaszenie świateł oświetlających posesję budynków.
3. Codzienne zamykanie bram i furtek w godzinach uzgodnionych z najemcami budynku mieszkalnego.
4. Czuwanie nad tym aby postronne osoby nie przebywały na terenie parku.
5. Wykonywanie prac w parku (koszenie trawy, usuwanie gałęzi, konarów drzew, liści).
6. Dbanie o prawidłowe przechowywanie odpadów komunalnych, stałe utrzymanie czystości wokół pojemnika na odpady komunalne oraz zgłaszanie jego wywozu.
7. Odczyt licznika głównego prądu w Pałacu oraz podliczników w budynku mieszkalnym a także głównego wodomierza (co miesiąc) w terminie do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca.
8. Utrzymanie w sprawności technicznej zapasowego źródła wody-studni głębinowej znajdującej się na terenie posesji wokół Pałacu w Łysołajach.
9. Sprzątanie na posesji wokół Pałacu w Łysołajach.
10. Wykonywanie czynności dotyczących utrzymania w prawidłowym stanie zespołu pałacowo-parkowego zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 840).
11.Nadzór w czasie opróżniania szamba, monitorowanie ilości pobranych cieczy ściekowych.
III. Dodatkowo w okresie grzewczym (od 01.10 do 30.04):
1. Obsługa kotłów i urządzeń kotłowych zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego i instrukcjami obsługi producentów w okresie grzewczym.
2. Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej pieców poprzez systematyczne przeglądanie, czyszczenie i konserwacje.
3. Stałe utrzymanie w czystości pomieszczeń kotłowni i hydroforni.
4. Wykonywanie prac związanych z zabezpieczeniem opału w kotłowni (począwszy od obecności podczas dostawy opału, zsypywanie dostarczonego opału do pomieszczenia w kotłowni i odpowiedzialność za jego prawidłowe składowanie i zużycie z normami spalania).
5. Utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych w sezonie grzewczym poprzez prawidłowe dozowanie opału do pieców.
6. Usuwanie i wywożenie z kotłowni żużlu po uprzednim polaniu wodą oraz innych odpadów (segregacja).
Dozór będzie pełniony:
Całodobowo 7 dni w tygodniu przez okres 12 miesięcy.
3. ELEMENTY WYCENY:
W szacowaniu Wykonawca powinien zawrzeć cenę za 1 roboczogodzinę w zł (netto i brutto) oraz cenę (netto/brutto) za wykonanie całego zadania.
FORMA SKŁADANIA WYCENY:
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża obsługa techniczna nieruchomości
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obsługa techniczna nieruchomości

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8687466 2022-05-25
godz. 10:00
NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIE Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Numer referencyjny: BDG-WO.261.19.2021 Przedmiotem zamówienia jest budowa, przebudowa lub rozbudowanie obi...
8898002 2022-05-25
godz. 11:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BRÓDNO ADMINISTRACJA OSIEDLA WYSOCKIEGO Wybór Wykonawcy w zakresie prac konserwacyjnych w branży ogólnobudowlanej: murarsko-malarskiej, dekarsko-blacharskiej, szklarskiej i stolarskiej, polegających na bieżącym usuwaniu usterek w ...
8911536 2022-05-30
godz. 09:00
ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O. W MIKOŁOWIE Usługi polegające na prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego systemu ciepłowniczego składającego się z kotłowni, sieci ciepłowniczej, wymienników oraz liczników ciepła, instalacji kotł...
8920543 2022-05-31
godz. 09:30
ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PŁOCKU Wykonywanie robót konserwacyjnych, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych oraz stanowienia pogotowia lokatorskiego 1. Przedmiotem ...
8919138 2022-05-31
godz. 12:00
PKP CARGO S.A. RFP dotyczące utrzymania bieżącego Nieruchomości, zlokalizowanej w Gniewczynie Łańcuckiej koło Przeworska /dawna Fabryka Wagonów RFP na utrzymania bieżącego Nieruchomości,zlokalizowanej w G...
8920960 2022-06-01
godz. 10:00
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE Wykonywanie prac gospodarczych w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu prac gospodarczych w obiektach Sądu Okręgowe...
8909538 2022-06-01
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY Wykonywanie prac remontowych w zakr. robót sanitarnych związ. z utrzym. zasobów w należytym stanie techn., świadcz. usług pogotowia w zakr. robót sanitarn. w zasob. ZGN Praga-Południe -AN6 w...
8907007 2022-06-02
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE akres prac obejmuje: Wykonanie robót ogólnobudowlanych nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie na które będą pozyskiwane odszkodowania z tytułu ...
8920571 2022-06-03
godz. 11:00
WOJEWÓDZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W ŁODZI Wykonywanie robót budowlanych w obiektach użytkowanych przez WSRM w Łodzi w ramach zawartej umowy ramowej. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zawarcie umowy ramowej obejmującej wykonyw...
8913760 2022-06-20
godz. 09:00
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W BYDGOSZCZY Świadczenie usług pogotowia technicznego, usuwania awarii i robót konserwacyjno-naprawczych w budynkach i innych NIEruchomościach AMW Oddział Regionalny Bydgoszcz. Numer referencyjny: DZP-OB...