Zlecenie 7496802 - Realizacja usługi badawczej w ramach POIR 2014-2020...

   
Analizuj Zamówienie 7496802 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-22
przedmiot zlecenia
Realizacja usługi badawczej w ramach POIR 2014-2020 działania 1.1 Projekty BR przedsiębiorstw, poddziałania 1.1.1 „Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, konkurs 5/1.1.1/2020 Szybka ścieżka - Koronawirusy

Przedmiotem zamówienia jest realizacji usługi badawczo - rozwojowej w poniższym zakresie:
• Wykonanie prototypu oprogramowania analitycznego do stochastycznej symulacji rozwoju zakażeń COVID 19 na terenie przedsiębiorstwa z wykorzystaniem losowej lub rzeczywistej sieci kontaktów międzyludzkich z uwzględnieniem parametrów np. wieku;
• Przeprowadzenie testów laboratoryjnych na bazie zdefiniowanych symulacji;
• Wykonanie prototypu oprogramowania estymującego grupę osób zagrożoną infekcją na bazie wskazanych potencjalnych źródeł infekcji;
• Opracowanie prototypu metodologii określania ryzyk epidemiologicznych w przedsiębiorstwie na bazie danych z systemu lokalizacji wewnątrzbudynkowej;
• Opracowanie prototypu oprogramowania, którego zadaniem jest optymalizacja struktury przedsiębiorstwa pod kątem redukcji ryzyka zakażeń. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy zdolnego do wykonania zleconych prac BR w ramach wniosku badawczo-rozwojowego. Wniosek składany jest w ramach Poddziałania 1.1.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, numer konkursu POIR 5/1.1.1/2020 Szybka ścieżka - Koronawirusy Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi badawczej polegającej na:

• Wykonaniu prototypu oprogramowania analitycznego do stochastycznej symulacji rozwoju zakażeń COVID 19 na terenie przedsiębiorstwa z wykorzystaniem losowej lub rzeczywistej sieci kontaktów międzyludzkich z uwzględnieniem parametrów np. wieku.
• Przeprowadzeniu testów laboratoryjnych na bazie zdefiniowanych symulacji.
• Wykonaniu prototypu oprogramowania estymującego grupę osób zagrożoną infekcją na bazie wskazanych potencjalnych źródeł infekcji
• Opracowaniu prototypu metodologii określania ryzyk epidemiologicznych w przedsiębiorstwie na bazie danych z systemu lokalizacji wewnątrzbudynkowej
• Opracowaniu prototypu oprogramowania, którego zadaniem jest optymalizacja struktury przedsiębiorstwa pod kątem redukcji ryzyka zakażeń.

Odbiór każdego zadania realizowany będzie poprzez spełnienie następujących warunków:
• Dostarczenie dokumentacji oprogramowania w postaci opisowej i schematów;
• Dostarczenie raportów z testów efektywności i skuteczności wybranych metod;
• Dostarczenie kodów źródłowych oprogramowania wytworzonego w ramach prac.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73100000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się