Zlecenie 7162131 - Realizacja prac badawczych w ramach projektu: „Opracowanie...

   
Zamówienie 7162131 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-15
przedmiot zlecenia
Realizacja prac badawczych w ramach projektu: „Opracowanie innowacyjnego system płetw nośnych i kadłuba jednostki ślizgowej
z napędem zaburtowym w celu redukcji emisji spalin” planowanego do złożenia w odpowiedzi na konkurs 6/1.1.1/2019 ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup przemysłowych prac badawczych w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnego system płetw nośnych i kadłuba jednostki ślizgowej z napędem zaburtowym w celu redukcji emisji spalin”, planowanego do złożenia w odpowiedzi na konkurs 6/1.1.1/2019 ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Celem projektu jest opracowanie prototypu kadłubów, elementów drobnych i płetw nośnych jednostki wodnej z przeznaczeniem rekreacyjno-sportowym.

Zakres prac badawczych obejmuje:
Część I: Opracowanie modeli i form do pierwszego prototypu jednostki wodnej rekreacyjno-sportowej na podstawie modelu dostarczonych przez Zamawiającego, typu: kadłub, pokład i elementy drobne.

Część II: Opracowanie modeli i form do drugiego prototypu jednostki wodnej rekreacyjno-sportowej na podstawie modeli dostarczonych przez Zamawiającego, typu: kadłub, pokład i elementy drobne. Cel zamówienia Celem zamówienia jest jest zakup przemysłowych prac badawczych w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnego system płetw nośnych i kadłuba jednostki ślizgowej z napędem zaburtowym w celu redukcji emisji spalin”, planowanego do złożenia w odpowiedzi na konkurs 6/1.1.1/2019 ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Celem projektu jest opracowanie prototypu kadłubów, elementów drobnych i płetw nośnych dla jednostki wodnej z przeznaczeniem rekreacyjno-sportowym. Przedmiot zamówienia Nazwa dla CZĘŚCI I.:
Opracowanie modeli i form do pierwszego prototypu jednostki wodnej rekreacyjno-sportowej na podstawie modelu dostarczonych przez Zamawiającego, typu: kadłub, pokład i elementy drobne.

Zakres działań dla CZĘŚCI I.:
Wykonanie modeli i form wszystkich elementów do prototypu jednostki wodnej, rekreacyjno-sportowej.
1. Wykonawca wykona modele do form z modeli 3D dostarczonych przez Zamawiającego o łącznej powierzchni 160m2.
2. Modele form wykonane będą zgodnie ze sztuką modelarską praktykowaną u wykonawcy. Grubość modeli nie będzie mniejsza niż 6mm.
3. Modele do wykonania form będą wykonane w połysku gotowe do nałożenia rozdzielaczy.
1 Wykonawca wykona pierwsze warstwy formy w jednym ze znanych i wykorzystywanych systemów formierskich.
2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wykorzystanym systemie formierskim.
3. Wykonawca wykona formę w laminacie monolitycznym w minimalnej grubości 15 mm z modelu dostarczonego Wykonawcy przez Zamawiającego.
4. W sytuacji, w której dowolny wymiar płata poszycia powierzchni będzie przekraczał 800 mm, Wykonawca użyje formy przekładkowej o wymiarach 8 mm okładki od strony żelkotu i 6 mm od strony bez żelkotu.
5. Formy zostaną poprzecznie okute przez Wykonawcę elementami stalowymi.

Rezultat dla CZĘŚCI I.:
Model do wytwarzania form kadłuba o wymiarach:
- Długość: 8,40 m;
- Szerokość: 2,70 m;
- Pow. kadłuba: 46m2.
2. Model do wytwarzania form pokładu o wymiarach:
- Długość: 8,40 m;
- Szerokość: 2,70 m;
- Pow. kadłuba: 51-52 m2.
3. Model do wytwarzania form pozostałych el. drobnych:
-Łączna pow.: 62 m2;
- Liczba el. drobnych nie przekroczy 15 szt.

1. Forma do wytwarzania kadłuba o wymiarach:
- Długość: 8,40 m;
- Szerokość: 2,70 m;
- Pow. kadłuba: 46m2.
2. Forma do wytwarzania pokładu o wymiarach:
- Długość: 8,40 m;
- Szerokość: 2,70 m;
- Pow. kadłuba: 51-52 m2.
3. Formy do pozostałych elementów drobnych:
-Łączna pow.: 62 m2;
- Liczba el. drobnych nie przekroczy 15 szt.

Nazwa CZĘŚCI II.:
Opracowanie modeli i form do drugiego prototypu jednostki wodnej rekreacyjno-sportowej na podstawie modeli dostarczonych przez Zamawiającego, typu: kadłub, pokład i elementy drobne.

Zakres działań dla CZĘŚCI II.:
Wykonanie modeli i form wszystkich elementów do prototypu jednostki wodnej, rekreacyjno-sportowej.
1. Wykonawca wykona modele do form z modeli 3D dostarczonych przez Zamawiającego o łącznej pow. 126m2.
2. Modele form wykonane będą zgodnie ze sztuką modelarską praktykowaną u wykonawcy. Grubość modeli nie będzie mniejsza niż 6mm.
3. Modele do wykonania form będą wykonane w połysku gotowe do nałożenia rozdzielaczy.
Wykonanie dwóch form do prototypów kadłubów jednostek wodnych, rekreacyjno-sportowych.
1. Wykonawca wykona pierwsze warstwy formy w jednym ze znanych i wykorzystywanych systemów formierskich.
2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wykorzystanym systemie formierskim.
3. Wykonawca wykona formy w laminacie monolitycznym w min. grubości 15 mm z modelu dostarczonego Wykonawcy przez Zamawiającego.
4. W sytuacji, w której dowolny wymiar płata poszycia powierzchni będzie przekraczał 800 mm, Wykonawca użyje formy przekładkowej o wymiarach 8 mm okładki od strony żelkotu i 6 mm od strony bez żelkotu.
5. Formy zostaną poprzecznie okute przez Wykonawcę elementami stalowymi.

Rezultat dla CZĘŚCI II.:
1. model do wytwarzania formy kadłuba o wymiarach:
- Długość: 6,8 m;
- Szerokość: 2,5 m;
- Pow. kadłuba: 32m2.
2. Model do wytwarzania formy pokładu o wymiarach:
- Długość: 6,8 m;
- Szerokość: 2,5 m;
- Pow. pokładu: 41 m2.
3. Model do wytwarzania pozostałych el. drobnych:
- Łączna pow.: 53 m2,

1. Forma do wytwarzania kadłuba o wymiarach:
- Długość: 6,8 m;
- Szerokość: 2,5 m;
- Pow. kadłuba: 32m2.
2. Forma do wytwarzania pokładu o wymiarach:
- Długość: 6,8 m;
- Szerokość: 2,5 m;
- Pow. pokładu: 41 m2.
3. Formy do pozostałych elementów drobnych:
- Łączna pow.: 53 m2,
- Liczba el. drobnych nie przekroczy 13 szt.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73100000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się