Zlecenie 7387918 - Realizacja następujących działań ochronnych w rezerwacie...

   
Analizuj Zamówienie 7387918 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-17
przedmiot zlecenia
Realizacja następujących działań ochronnych w rezerwacie przyrody Miranowo (gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkop
olskie):
1) Koszenie łąk i szuwarów wraz z zebraniem i usunięciem biomasy; powierzchnia 0,33 ha; teren łatwo dostępny z możliwością wykorzystania lekkiego sprzętu mechanicznego; termin koszenia: od 16 sierpnia do 14 września; termin usunięcia biomasy: nie później niż 7 dni po skoszeniu; wysokość koszenia: 10-15 cm. Płat objęty koszeniem zajmuje 0,41 ha; zamówienie obejmuje skoszenie 80% i pozostawienie 20% powierzchni nieskoszonej, którą wskaże zamawiający.
2) Koszenie szuwarów oraz nalotu drzew i krzewów wraz z zebraniem i usunięciem biomasy; powierzchnia 0,2 ha; teren trudno dostępny bez możliwości użycia sprzętu mechanicznego; koszenie i usuwanie biomasy należy wykonać ręcznie; termin koszenia: od 1 do 14 września; termin usunięcia biomasy: nie później niż 7 dni po skoszeniu; wysokość koszenia: 10-15 cm.
3) Koszenie roślinności (w tym odrośli z pniaków) wraz z zebraniem i usunięciem biomasy; powierzchnia 1,1 ha; teren łatwo dostępny, ze względu na liczne pieńki po wyciętych w 2019 r. drzewach użycie sprzętu mechanicznego może nie być możliwe; termin koszenia: od 16 sierpnia do 14 września; termin usunięcia biomasy: nie później niż 7 dni po skoszeniu; wysokość koszenia: 10-15 cm.
II. Przedmiot zamówienia należy zrealizować z możliwie najmniejszą ingerencją w pokrywę glebową; użycie sprzętu mechanicznego (działanie nr 1, ewentualnie także nr 3) jest możliwe włącznie pod warunkiem braku pozostawiania przez niego kolein lub innych oznak naruszania pokrywy glebowej.
III. Biomasę należy usunąć poza teren rezerwatu.
IV. Przedmiot zamówienia jest działaniem ochronnym wynikającym z planu ochrony dla rezerwatu przyrody Miranowo.
branża Tereny zielone
podbranża zieleń
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się