Zlecenie 7289810 - Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla studentów...

   
Analizuj Zamówienie 7289810 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-20
przedmiot zlecenia
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, PWSZ w Suwałkach w ramach
projektu Studia dualne w PWSZ w Suwałkach nr POWR.03.01.00-00-DU28/18

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 15 studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji PWSZ w Suwałkach w następującym zakresie :
- część 1 szkolenie certyfikowane Auditor przemysłu spożywczego oraz
- część 2 szkolenie certyfikowane Pełnomocnik ds. GMP/GHP oraz HACCP wg ISO 2200
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 5 do OGŁOSZENIA. Cel zamówienia Głównym celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który odpowiedzialny będzie za przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 15 studentów studiów stacjonarnych kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji PWSZ w Suwałkach w ramach projektu Studia dualne w PWSZ w Suwałkach nr POWR.03.01.00-00-DU28/18 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 15 studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji PWSZ w Suwałkach w następującym zakresie :
1. część 1 szkolenie certyfikowane Auditor przemysłu spożywczego
Założenia organizacyjne szkolenia:
• Liczba uczestników: 15 osób (2 grupy po 7-8 osób) studenci II roku studiów stacjonarnych kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji PWSZ w Suwałkach.
• Czas trwania: 32 godziny dydaktyczne x 2 grupy, łącznie 64 godziny dydaktyczne, planowany termin realizacji 01.02.2020-31.03.2020 r.
• Miejsce realizacji: w odległości do 300 km od Suwałk w jedną stronę.
• Forma prowadzenia zajęć: wykłady połączone z panelem dyskusyjnym, warsztaty z audytowania
• Zarys treści programowych:
• Wprowadzenie do bezpieczeństwa żywności.
• Wymagania prawne w Polsce i UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności.
• Omówienie wymagań norm FSSC 22000, standardów IFS FOOD v.6 oraz BRC FOOD v. 7 pod kątem audytowania.
• Identyfikowalność w łańcuchu dostaw.
• Audytowanie systemów zarządzania: wprowadzenie do audytowania, kompetencje auditorów, inicjowanie audytu, przygotowanie działań audytowych, prowadzenie działań audytowych, przygotowanie i dystrybucja raportu.
• Efekty kształcenia:
• Przygotowanie do pełnienia funkcji audytora strony pierwszej i drugiej w zakresie systemów bezpieczeństwa żywności (FSSC 22000, IFS FOOD v.6 oraz BRC FOOD v. 7), doskonalenie warsztatu audytora, kierowanie zespołem audytorów.
2. Informacje dodatkowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkolenia

2. część 2 szkolenie certyfikowane Pełnomocnik ds. GMP/GHP oraz HACCP wg ISO 2200
Założenia organizacyjne szkolenia:
• Liczba uczestników: 15 osób (2 grupy po 7-8 osób) studenci II roku studiów stacjonarnych kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji PWSZ w Suwałkach.
• Czas trwania: 24 godziny dydaktyczne x 2 grupy, łącznie 48 godzin dydaktycznych, planowany termin realizacji 01.09.2020-20.12.2020 r.
• Miejsce realizacji: w odległości do 300 km od Suwałk w jedną stronę.
• Forma prowadzenia zajęć: wykłady połączone z ćwiczeniami
• Zarys treści programowych:
• Wprowadzenie do bezpieczeństwa żywności.
• Zagrożenia żywności.
• Wymagania prawa żywnościowego.
• Omówienie wymagań ISO 22000: dokumentacja systemowa- nadzór, zarządzanie, identyfikacja, najwyższe kierownictwo, zasoby, programy warunków wstępnych (GMP/GHP), analiza zagrożeń, plan O-PRP oraz HACCP, weryfikacja systemu.
• Program audytów wewnętrznych.
• Ocena przyczyn niezgodności i definiowanie działań doskonalących.
• Efekty kształcenia:
• Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji pełnomocnika - osoby zarządzającej i doskonalącej system zarządzania bezpieczeństwem żywności oparte o wymagania ISO 22000.
• Uczestnik potrafi omówić wymagania ISO 22000: przygotować dokumentację systemową – nadzór, zarządzanie, identyfikację, najwyższe kierownictwo, zasoby, programy warunków wstępnych (GMP/GHP), przeanalizować zagrożenia, sporządzić plan O-PRP oraz HACCP, program audytów wewnętrznych
branża Edukacja, szkolenia, Gastronomia, catering, Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport
podbranża usługi restauracyjne, hotelarstwo, szkolenia zawodowe
kody CPV 55110000, 55300000, 80500000, 80530000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się